Viimeksi julkaistu 24.5.2021 22.32

Pöytäkirja VaVP 45/2017 vp Valtiovarainvaliokunta Tiistai 10.10.2017 klo 12.00—13.36

Läsnä
puheenjohtaja Timo Kalli kesk varapuheenjohtaja Ville Vähämäki ps jäsen Timo Heinonen kok jäsen Eero Heinäluoma sd  (nimenhuudon jälkeen) jäsen Kauko Juhantalo kesk  (nimenhuudon jälkeen) jäsen Krista Kiuru sd  (nimenhuudon jälkeen) jäsen Esko Kiviranta kesk jäsen Elina Lepomäki kok jäsen Outi Mäkelä kok jäsen Mats Nylund r  (nimenhuudon jälkeen) jäsen Antti Rantakangas kesk jäsen Markku Rossi kesk jäsen Maria Tolppanen sd jäsen Matti Torvinen si jäsen Kari Uotila vas jäsen Pia Viitanen sd jäsen Ozan Yanar vihr varajäsen Olavi Ala-Nissilä kesk varajäsen Li Andersson vas varajäsen Markku Eestilä kok varajäsen Timo Harakka sd  (nimenhuudon jälkeen) varajäsen Lasse Hautala kesk varajäsen Pauli Kiuru kok varajäsen Riitta Myller sd varajäsen Markku Pakkanen kesk varajäsen Joakim Strand varajäsen Eero Suutari kok varajäsen Harry Wallin sd varajäsen Peter Östman kd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko  valiokuntaneuvos Mari Nuutila  valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 24 jäsentä ja varajäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 81/2017 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2017-AK-137737
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
A 3

Sihteeri esitteli verojaoston mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä koskevasta pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (verotuksen alan tietojenvaihtodirektiivin muuttaminen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 43/2017 vp
Esityslistan liite EDK-2017-AK-146404
U 43_2017 vp _Vastalause.pdf
A 4

Esiteltiin verojaoston päätösehdotus. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisen käsittelyn aikana ed. Uotila ed. Yanarin, ed. Viitasen ja ed. Harakan kannattamina ehdotti, että valiokunnan kannaksi hyväksytään eriävässä mielipiteessä ehdotettu kanta (A 4). Asiasta äänestettiin verojaoston kantaa vastaan. Äänin 12—6, 1 tyhjä valiokunta hyväksyi verojaoston ehdottaman kannan. 

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

Hallituksen esitysHE 106/2017 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-145771
HE 106/2017 vp VaV 10.10.2017 toimitusjohtaja Vesa Vihriälä, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-145664
HE 106/2017 vp VaV 10.10.2017 ennustepäällikkö Ilkka Kiema, Palkansaajien tutkimuslaitos Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-145852
HE 106/2017 vp VaV 10.10.2017 ennustepäällikkö Janne Huovari, Pellervon taloustutkimus PTT Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-145627
HE 106/2017 vp VaV 10.10.2017 tutkimusjohtaja Essi Eerola, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto
D 5

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • toimitusjohtaja Vesa Vihriälä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAliite
  • ennustepäällikkö Ilkka Kiema Palkansaajien tutkimuslaitosliite
  • ennustepäällikkö Janne Huovari Pellervon taloustutkimus PTTliite
  • tutkimusjohtaja Essi Eerola Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATTliite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021-

Valtioneuvoston E-selvitysE 34/2017 vp
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmäEJ 27/2017 vp
Liiteasiakirja
Vaikuttaminen EU:n monivuotiseen rahoituskehykseen 2021 - koheesiopolitiikan uudistaminen

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Satu Keskinen valtioneuvoston kanslia
  • neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen työ- ja elinkeinoministeriö

7.  Muut asiat

8.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 13.10.2017 klo 11.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Maarit 
Pekkanen