Pöytäkirja
VaVP
58
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Tiistai 15.12.2020 klo 9.00—9.30
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Heli
Järvinen
vihr
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Saara
Hyrkkö
vihr
varajäsen
Anne
Kalmari
kesk
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
4
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Valtioneuvoston selonteko
Esityslistan liite EDK-2020-AK-341954
VNS 6_2020 vp asiantuntijasuunnitelma.pdf
A 4
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
Valiokunta päätti aloittaa asiantuntijakuulemisen epävirallisessa etäkokouksessa 19.1.2021 klo 12.00. 
5
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
O 48/2019 vp
Muu asiakirja EDK-2020-AK-341324
TrVP_19_2020_vp.pdf A 5
Muu asiakirja EDK-2020-AK-341325
TrV_lausuntopyyntö muille valiokunnille_10122020.pdf B 5
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten asiasta: Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen – nykytila ja kehittämistarpeet (O 48/2019 vp, mahdollinen lausunto). Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 12.03.2021. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
6
Muut asiat
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava epävirallinen etäkokous on tiistaina 19.1.2021 klo 12.00. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 5.2.2021 klo 11.30 eduskuntatalon auditoriossa. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 11.1.2021 9.25