Viimeksi julkaistu 24.2.2023 9.45

Pöytäkirja VaVP 78/2022 vp Valtiovarainvaliokunta Tiistai 21.2.2023 klo 12.00—12.20

Läsnä
puheenjohtaja Johannes Koskinen sd varapuheenjohtaja Arto Pirttilahti kesk  (nimenhuudon jälkeen) jäsen Anders Adlercreutz jäsen Tarja Filatov sd  (nimenhuudon jälkeen) jäsen Timo Heinonen kok jäsen Katja Hänninen vas jäsen Esko Kiviranta kesk jäsen Jari Koskela ps jäsen Katri Kulmuni kesk jäsen Pia Lohikoski vas jäsen Matias Marttinen kok jäsen Sari Multala kok  (nimenhuudon jälkeen) jäsen Riitta Mäkinen sd jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Sari Sarkomaa kok jäsen Sami Savio ps jäsen Iiris Suomela vihr jäsen Pia Viitanen sd jäsen Ville Vähämäki ps varajäsen Markku Eestilä kok varajäsen Eeva-Johanna Eloranta sd varajäsen Sari Essayah kd varajäsen Eveliina Heinäluoma sd varajäsen Inka Hopsu vihr varajäsen Anne Kalmari kesk varajäsen Anneli Kiljunen sd varajäsen Jukka Kopra kok varajäsen Merja Kyllönen vas varajäsen Lulu Ranne ps varajäsen Veronica Rehn-Kivi varajäsen Janne Sankelo kok varajäsen Jussi Wihonen ps 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko  valiokuntaneuvos Tarja Järvinen  valiokuntaneuvos Mari Nuutila  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 29 jäsentä ja varajäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 320/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 72/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 97/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2023-AK-12507
Hallituksen esitys eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi
A 3

Esiteltiin verojaoston mietintöluonnos. 

Yleiskeskustelua ei syntynyt. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle automaattista päätöksentekoa verotus- ja tulliasioissa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 224/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 88/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2023-AK-12572
Hallituksen esitys eduskunnalle automaattista päätöksentekoa verotus- ja tulliasioissa koskevaksi lainsäädännöksi
A 4

Esiteltiin verojaoston mietintöluonnos. 

Yleiskeskustelua ei syntynyt. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 102/2022 vp

Esiteltiin verojaoston päätösehdotus. 

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 325/2022 vp
Lisäselvitys EDK-2023-AK-12448
HE 325/2022 vp VaV 21.02.2023 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 6

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • valtiovarainministeriöliite

7. Muut asiat

Käytiin läpi valiokunnan lähiajan aikataulu. 

8. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 24.2.2023 klo 11.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Mari 
Nuutila