Viimeksi julkaistu 14.3.2023 10.33

Pöytäkirja VaVP 79/2022 vp Valtiovarainvaliokunta Perjantai 24.2.2023 klo 11.30—12.16

Läsnä
varapuheenjohtaja Arto Pirttilahti kesk jäsen Anders Adlercreutz r  (nimenhuudon jälkeen) jäsen Tarja Filatov sd jäsen Timo Heinonen kok jäsen Katja Hänninen vas jäsen Esko Kiviranta kesk jäsen Jari Koskela ps jäsen Katri Kulmuni kesk  (nimenhuudon jälkeen) jäsen Pia Lohikoski vas jäsen Matias Marttinen kok jäsen Sari Multala kok jäsen Riitta Mäkinen sd jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Sari Sarkomaa kok jäsen Sami Savio ps jäsen Iiris Suomela vihr jäsen Pia Viitanen sd jäsen Ville Vähämäki ps varajäsen Sari Essayah kd varajäsen Mari Holopainen vihr  (nimenhuudon jälkeen) varajäsen Kalle Jokinen kok  (nimenhuudon jälkeen) varajäsen Anne Kalmari kesk  (nimenhuudon jälkeen) varajäsen Toimi Kankaanniemi ps varajäsen Anneli Kiljunen sd varajäsen Jari Leppä kesk  (nimenhuudon jälkeen) varajäsen Jani Mäkelä ps varajäsen Lulu Ranne ps varajäsen Veronica Rehn-Kivi varajäsen Janne Sankelo kok varajäsen Jussi Wihonen ps 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko  valiokuntaneuvos Tarja Järvinen  valiokuntaneuvos Mari Nuutila  tarkastusneuvos Arto Mäkelä  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 24 jäsentä ja varajäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista neuvoston direktiiviksi ja asetuksiksi (arvonlisäverotuksen nykyaikaistaminen digiaikana)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 103/2022 vp

Esiteltiin verojaoston päätösehdotus. Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan ja korostaa Verohallinnon ja harmaan talouden selvitysyksikön resurssien riittävyyttä. 

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan ja korostaa Verohallinnon ja harmaan talouden selvitysyksikön resurssien riittävyyttä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 325/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2023-AK-13276
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 lisätalousarvioksi
A 4

Esiteltiin mietintöluonnos. 

Pääluokat 23—33, 35 ja 36 

Kunta- ja terveysjaoston pj. Filatov esitteli lukua 28.89 koskevan osuuden mietintöluonnoksesta. 

Sivistys- ja tiedejaoston pj. Kiviranta esitteli pääluokkaa 29 koskevan mietintöluonnoksen. 

Työ- ja elinkeinojaoston pj. Savio esitteli pääluokkaa 32 koskevan mietintöluonnoksen. 

Verojaoston pj. Viitanen esitteli momenttia 28.30.03 ja osastoa 15 koskevan osuuden mietintöluonnoksesta. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Vähämäki ehdotti ed. Kankaanniemen kannattamana, että mietintöluonnos hyväksytään vastalauseessa 1 (B 4) esitetyin muutoksin. 

Ed. Heinonen ehdotti ed. Sarkomaan kannattamana, että mietintöluonnos hyväksytään vastalauseessa 2 (C 4) esitetyin muutoksin. 

Ed. Essayah ehdotti, että mietintöluonnos hyväksytään vastalauseessa 3 (D 4) esitetyin muutoksin. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 

Edustajien Vähämäki ja Heinonen ehdotuksista äänestettiin valiokunnan mietintöluonnosta vastaan. 

Ensin äänestettiin ed. Vähämäen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 

Seuraavaksi äänestettiin ed. Heinosen tekemästä ehdotuksesta mietintöluonnosta vastaan. Äänin 13—4, 4 tyhjää valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen. 

Muilta osin valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen yksimielisesti sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Ilmoitettiin, että vastalauseet tulee jättää tänään klo 12.30 mennessä. 

Mietintöön jätettiin vastalause: 3 kpl (ps, kok ja kd) (B—D 4). 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Valiokunnan apulaissihteerinä toimivan valiokuntaneuvoksen viran täyttäminen

Esityslistan liite EDK-2023-AK-14092
Valiokuntaneuvoksen virantäyttö 2023.pdf

Valiokunta keskusteli viran täyttämisestä. 

6. Muut asiat

Valiokunta keskusteli jaostojen nimistä. 

7. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 28.2.2023 klo 12.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Mari 
Nuutila