Viimeksi julkaistu 14.3.2023 10.24

Pöytäkirja VaVP 82/2022 vp Valtiovarainvaliokunta Perjantai 3.3.2023 klo 11.30—11.45

Läsnä
puheenjohtaja Johannes Koskinen sd varapuheenjohtaja Arto Pirttilahti kesk jäsen Anders Adlercreutz jäsen Tarja Filatov sd jäsen Timo Heinonen kok jäsen Heli Järvinen vihr  (nimenhuudon jälkeen) jäsen Esko Kiviranta kesk jäsen Jari Koskela ps jäsen Pia Lohikoski vas jäsen Sari Multala kok jäsen Riitta Mäkinen sd jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Sari Sarkomaa kok jäsen Sami Savio ps jäsen Iiris Suomela vihr jäsen Pia Viitanen sd jäsen Ville Vähämäki ps varajäsen Markku Eestilä kok varajäsen Sari Essayah kd varajäsen Eveliina Heinäluoma sd varajäsen Mari Holopainen vihr  (nimenhuudon jälkeen) varajäsen Kalle Jokinen kok varajäsen Anne Kalmari kesk  (nimenhuudon jälkeen) varajäsen Toimi Kankaanniemi ps varajäsen Jari Leppä kesk varajäsen Lulu Ranne ps varajäsen Veronica Rehn-Kivi varajäsen Janne Sankelo kok varajäsen Jussi Wihonen ps 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko  valiokuntaneuvos Mari Nuutila  tarkastusneuvos Arto Mäkelä  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 26 jäsentä ja varajäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Muu asia valtion virka- ja työehtosopimuksen hyväksyminen (sopimuskausi 2023 - 2025)

Muu asiaM 4/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2023-AK-15021
Valtion virka- ja työehtosopimus sopimuskaudelle 2023-2025 A 3
Liiteasiakirja EDK-2023-AK-15022
Esittelymuistio A 3

Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan. 

Valiokunta hyväksyi jaoston ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Esiteltiin hallinto- ja turvallisuusjaoston päätösehdotus: Hyväksytään. 

Valiokunta hyväksyi valtion virka- ja työehtosopimuksen. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Valiokunnan jaostojen nimet

Esityslistan liite EDK-2023-AK-15203
Valtiovarainvaliokunnan jaostojen nimet_ 2023.pdf
A 4

Päätettiin jaostojen nimistä ehdotuksen mukaisesti. 

5. Valtioneuvoston selvitys: E-kirje; Komission tiedonanto: Taloudelliset seuraamukset rikkomusmenettelyissä

Valtioneuvoston E-selvitysE 173/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2023-AK-14640
Perusmuistio; Komission tiedonanto: Taloudelliset seuraamukset rikkomusmenettelyissä

Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan tiedoksi. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6. Lakialoite laiksi tuloverolain 95 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 88/2022 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

7. Energiaverotuksen uudistamista selvittävän työryhmän raportti ehdotukseksi hallitusohjelman kirjausten ja tavoitteiden toteuttamisesta sekä energiaverotuksen muusta kehittämisestä

Valiokunnan oma asiaO 54/2020 vp

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8. Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022-2029

Valiokunnan oma asiaO 27/2021 vp

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

9. Ajankohtaiset asiat jaostossa

Valiokunnan oma asiaO 6/2022 vp

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

10. Venäjän hyökkäyksen välilliset ja suorat vaikutukset Suomen talouteen

Valiokunnan oma asiaO 24/2022 vp

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

11. Ajankohtaiset asiat valiokunnassa

Valiokunnan oma asiaO 60/2022 vp

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

12. Julkisen talouden näkymät, sopeutustarve ja -keinot

Valiokunnan oma asiaO 70/2022 vp

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

13. Muut asiat

14. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Mari 
Nuutila