Pöytäkirja
YmVP
11
2020 vp
Ympäristövaliokunta
Keskiviikko 11.3.2020 klo 9.30—10.55
Läsnä
puheenjohtaja
Hannu
Hoskonen
kesk
varapuheenjohtaja
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Petri
Honkonen
kesk (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Inka
Hopsu
vihr (4, 5) (3 osittain)
jäsen
Petri
Huru
ps
jäsen
Mai
Kivelä
vas (4, 5) (3 osittain)
jäsen
Sheikki
Laakso
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Sari
Multala
kok (4, 5) (3 osittain)
jäsen
Mikko
Ollikainen
r (4, 5) (3 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok (4, 5) (3 osittain)
jäsen
Hussein
al-Taee
sd
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
varajäsen
Matias
Marttinen
kok (3 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289729
U 73/2018 vp YmV 11.03.2020 erityisasiantuntija Sonja Pyykkönen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289773
U 73/2018 vp YmV 11.03.2020 tutkimuspäällikkö Juha Lappalainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-289774
U 73/2018 vp YmV 11.03.2020 tutkimuspäällikkö Juha Lappalainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289824
U 73/2018 vp YmV 11.03.2020 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
D 3
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
yksikön päällikkö, neuvotteleva virkamies
Ahti
Hirvonen
maa- ja metsätalousministeriö
neuvotteleva virkamies
Pia
Lehmusvuori
maa- ja metsätalousministeriö
erityisasiantuntija
Sonja
Pyykkönen
ympäristöministeriö
liite
erityisasiantuntija
Johanna
Helkimo
ympäristöministeriö
tutkimuspäällikkö
Juha
Lappalainen
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunta päätti, ettei asian UJ 4/2020 vp - U 73/2018 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Muut asiat
- Muita asioita ei ollut. 
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 12.3.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 12.3.2020 9:42