Pöytäkirja
YmVP
14
2020 vp
Ympäristövaliokunta
Tiistai 24.3.2020 klo 10.00—11.36
Läsnä
puheenjohtaja
Hannu
Hoskonen
kesk
varapuheenjohtaja
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Petri
Honkonen
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Inka
Hopsu
vihr (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Petri
Huru
ps
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Sheikki
Laakso
ps (4, 5, 6)
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Sari
Multala
kok (4, 5, 6)
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok (4 osittain)
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
varajäsen
Pia
Lohikoski
vas (1, 2, 3) (4 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-289189
Komission työohjelma 2020
Perusmuistio
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Päästökauppaa koskevat valtiontuen suuntaviivat vuoden 2020 jälkeen; komission luonnos suuntaviivoiksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-288925
Liite 1 - Perusmuistio
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292119
E 11/2020 vp YmV 24.03.2020 johtava asiantuntija Saara Tamminen, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-292120
E 11/2020 vp YmV 24.03.2020 johtava asiantuntija Saara Tamminen, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292064
E 11/2020 vp YmV 24.03.2020 puheenjohtaja Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-292066
E 11/2020 vp YmV 24.03.2020 puheenjohtaja Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292060
E 11/2020 vp YmV 24.03.2020 toimitusjohtaja Kimmo Järvinen, Metallinjalostajat ry Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292150
E 11/2020 vp YmV 24.03.2020 suojeluasiantuntija Hanna Aho, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291567
E 11/2020 vp YmV 24.03.2020 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto
G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292149
E 11/2020 vp YmV 24.03.2020 Kaivosteollisuus ry Asiantuntijalausunto
H 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291568
E 11/2020 vp YmV 24.03.2020 Kemianteollisuus ry Asiantuntijalausunto
I 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-291961
E 11/2020 vp YmV 24.03.2020 Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
J 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292153
E 11/2020 vp YmV 24.03.2020 Boliden Harjavalta Oy Asiantuntijalausunto
K 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-292162
E 11/2020 vp YmV 24.03.2020 UPM-Kymmene Oyj Asiantuntijalausunto
L 4
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtava asiantuntija
Saara
Tamminen
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
liite
puheenjohtaja
Markku
Ollikainen
Suomen ilmastopaneeli
liite
toimitusjohtaja
Kimmo
Järvinen
Metallinjalostajat ry
liite
suojeluasiantuntija
Hanna
Aho
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
liite
Kaivosteollisuus ry
liite
Kemianteollisuus ry
liite
Metsäteollisuus ry
liite
Boliden Harjavalta Oy
liite
UPM-Kymmene Oyj
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
5
Muut asiat
- Keskusteltiin kokoussuunnitelmasta. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 26.3.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 26.6.2020 9.57