Pöytäkirja
YmVP
16
2020 vp
Ympäristövaliokunta
Torstai 16.4.2020 klo 10.00—11.50
Läsnä
puheenjohtaja
Hannu
Hoskonen
kesk
varapuheenjohtaja
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Petri
Honkonen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Petri
Huru
ps
jäsen
Mai
Kivelä
vas
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkittiin, että valiokuntien täydennysvaalissa 3.4.2020 on ympäristövaliokunnan varajäseniksi valittu edustajat: Eeva-Johanna Eloranta, Mikko Lundén, Ville Tavio, Janne Heikkinen, Anu Vehviläinen, Hannakaisa Heikkinen, Noora Koponen, Jussi Saramo, Sandra Bergqvist. 
4
Toimenpidealoite viherrakentamisen edistämisestä Suomessa
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
5
Toimenpidealoite vuokrien laskemisesta ja häätöjen jäädyttämisestä koronaepidemian ajaksi
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
6
Muut asiat
- Päätettiin, ettei ole tarpeen antaa lausuntoa talousvaliokunnalle liittyen hallituksen esitykseen laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta asunto-osakeyhtiölaista. 
- Keskusteltiin epävirallisten kuulemiskokousten järjestämisestä. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296870
HE 23/2020 vp YmV 16.04.2020 lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-296871
HE 23/2020 vp YmV 16.04.2020 lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296903
HE 23/2020 vp YmV 16.04.2020 erityisasiantuntija Eleonoora Eilittä, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296591
HE 23/2020 vp YmV 16.04.2020 lakimies Miikka Heikkinen, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-296592
HE 23/2020 vp YmV 16.04.2020 lakimies Miikka Heikkinen, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296856
HE 23/2020 vp YmV 16.04.2020 energia-asiantuntija Vesa Peltola, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297006
HE 23/2020 vp YmV 16.04.2020 energia-asiantuntija Vesa Peltola, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
G 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296881
HE 23/2020 vp YmV 16.04.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
H 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296816
HE 23/2020 vp YmV 16.04.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
I 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296876
HE 23/2020 vp YmV 16.04.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
J 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296713
HE 23/2020 vp YmV 16.04.2020 Elintarviketeollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
K 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296714
HE 23/2020 vp YmV 16.04.2020 Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
L 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296717
HE 23/2020 vp YmV 16.04.2020 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
M 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296613
HE 23/2020 vp YmV 16.04.2020 Päivittäistavarakauppa ry Asiantuntijalausunto
N 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296574
HE 23/2020 vp YmV 16.04.2020 Rakennusteollisuus RT ry Asiantuntijalausunto
O 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296888
HE 23/2020 vp YmV 16.04.2020 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
P 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297050
HE 23/2020 vp YmV 16.04.2020 Talotekninen teollisuus ja kauppa ry Asiantuntijalausunto
Q 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296880
HE 23/2020 vp YmV 16.04.2020 Kempower Oy Asiantuntijalausunto
R 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296939
HE 23/2020 vp YmV 16.04.2020 Liikennevirta Oy Asiantuntijalausunto
S 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296886
HE 23/2020 vp YmV 16.04.2020 Parkkisähkö Oy Asiantuntijalausunto
T 7
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Sari
Rapinoja
ympäristöministeriö
liite
ympäristöneuvos
Maarit
Haakana
ympäristöministeriö
erityisasiantuntija
Eleonoora
Eilittä
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
lakimies
Miikka
Heikkinen
Liikenne- ja viestintävirasto
liite
energia-asiantuntija
Vesa
Peltola
Suomen Kuntaliitto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
valtiovarainministeriö
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Elintarviketeollisuusliitto ry
liite
Energiateollisuus ry
liite
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
liite
Päivittäistavarakauppa ry
liite
Rakennusteollisuus RT ry
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry
liite
Kempower Oy
liite
Liikennevirta Oy
liite
Parkkisähkö Oy
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 7.5.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 26.6.2020 12.12