Pöytäkirja
YmVP
2
2019 vp
Ympäristövaliokunta
Tiistai 18.6.2019 klo 14.30—15.00
Läsnä
puheenjohtaja
Hannu
Hoskonen
kesk
varapuheenjohtaja
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Mai
Kivelä
vas
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Sheikki
Laakso
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Ari
Torniainen
kesk (pj:na 1—4)
varajäsen
Anneli
Kiljunen
sd
varajäsen
Matias
Marttinen
kok
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
1
Avaus
Valiokunnan iältään vanhin jäsen, edustaja Ari Torniainen avasi kokouksen. 
2
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä ja 2 varajäsentä. 
Merkittiin saapuneeksi ote eduskunnan päätöspöytäkirjasta 18.6.2019, jossa luetellaan ympäristövaliokuntaan valitut jäsenet ja varajäsenet. 
3
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
4
Valiokunnan puheenjohtajan vaali
Valiokunta päätti yksimielisesti valita puheenjohtajakseen edustaja Torniaisen ehdotuksesta edustaja Hannu Hoskosen. 
5
Puheenjohtajan tehtävien vastaanotto
Puheenjohtaja Hoskonen siirtyi johtamaan kokousta. 
6
Valiokunnan varapuheenjohtajan vaali
Valiokunta päätti yksimielisesti valita varapuheenjohtajakseen edustaja Hopsun ehdotuksesta edustaja Tiina Elon. 
7
Valiokunnan istumajärjestys
Päätettiin vahvistaa ympäristövaliokunnan istumajärjestys pöydille jaetun kartan mukaisesti. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestössä (NASCO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253539
Perusmuistio
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Ajankohtaiset arktiset kysymykset Euroopan unionissa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-252965
Ajankohtaiset arktiset kysymykset Euroopan unionissa
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Seuraavat toimet Euroopan kestävän kehityksen varmistamiseksi – Euroopan toimet kestävyyden hyväksi ('Next steps for a sustainable European future. European action for sustainability')
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-252593
E-jatkokirje VNK2019-00018
Ympäristövaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 36/2018 vp - E 130/2016 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1-31.12.2018
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254334
Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1-31.12.2018
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
12
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-252515
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Ympäristövaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 35/2018 vp - E 125/2016 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
13
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta Australian kanssa vapaakauppasopimuksen tekemiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254231
EU-Australia vapaakauppasopimusneuvottelut; neuvottelujen eteneminen
Ympäristövaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 2/2019 vp - E 87/2017. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
14
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta Uuden-Seelannin kanssa vapaakauppasopimuksen tekemiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254229
EU-Uusi-Seelanti vapaakauppasopimusneuvottelut; neuvottelujen eteneminen
Ympäristövaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 3/2019 vp - E 88/2017 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
15
Muut asiat
- Keskusteltiin tutustumismatkan kohteesta ja ajankohdasta 
- Keskusteltiin Chilen ilmastokokoukseen osallistujista 
16
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 19.6.2019 klo 9.30. 
17
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Hoskonen päätti kokouksen klo 15.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 18.6.2019 17.00