Pöytäkirja
YmVP
2
2020 vp
Ympäristövaliokunta
Tiistai 11.2.2020 klo 10.00—11.40
Läsnä
puheenjohtaja
Hannu
Hoskonen
kesk
varapuheenjohtaja
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Petri
Honkonen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Inka
Hopsu
vihr (1, 2) (7 osittain)
jäsen
Petri
Huru
ps
jäsen
Mai
Kivelä
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Sheikki
Laakso
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok
jäsen
Hussein
al-Taee
sd (7 osittain)
jäsen
Katja
Taimela
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok (8, 9) (7 osittain)
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
varajäsen
Matias
Marttinen
kok
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokuntaneuvoksen viran täyttäminen
Ympäristövaliokunta päätti yksimielisesti esittää, että esittelijäneuvos Tuire Taina nimitetään valiokuntaneuvoksen virkasuhteeseen ja määrätään toimimaan maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan apulaissihteerinä. 
4
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282872
EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö, Suomen ilmastopaneeli. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282875
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282874
Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa - investointiohjelma
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultavaksi: VM. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282857
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
perusmuistio
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282858
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
muistio
Ympäristövaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 22/2019 vp - E 125/2016. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Rakennusteollisuus RT ry:n ajankohtaiset asiat
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-285775
Rakennusteollisuus_11022020.pdf
A 7
- toimitusjohtaja Aleksi Randell, Rakennusteollisuus RT ry 
- johtaja Anu Kärkkäinen, Talonrakennusteollisuus ry 
- yhteiskuntasuhdepäällikkö Lauri Pakkanen, Rakennusteollisuus RT ry 
- ympäristöpäällikkö Juha Laurila, INFRA ry 
Merkittiin informaatio saaduksi. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
8
Muut asiat
- Keskiviikkona 19.2.2020 klo 9.30 ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkosen julkinen kuuleminen hallitusohjelman toteuttamisesta ympäristöministeriön toimialalla; Arkadia-sali 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 13.2.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 24.11.2020 14.52