Pöytäkirja
YmVP
20
2020 vp
Ympäristövaliokunta
Torstai 28.5.2020 klo 10.00—11.35
Läsnä
puheenjohtaja
Hannu
Hoskonen
kesk
varapuheenjohtaja
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Petri
Honkonen
kesk (4, 5, 6, 7, 8)
jäsen
Inka
Hopsu
vihr (7, 8) (6 osittain)
jäsen
Petri
Huru
ps
jäsen
Mai
Kivelä
vas
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Sheikki
Laakso
ps
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok
jäsen
Hussein
al-Taee
sd (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok (5) (4, 6 osittain)
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
(1, 2, 3, 4, 5)
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-304520
U 11/2020 vp YmV 28.05.2020 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
ympäristöministeriö
liite
4
Luonnonsuojelulainsäädännön kehittäminen rauhoitettujen lajien aiheuttamien vakavien vahinkojen estämiseksi ja korvaamiseksi
Valiokunnan oma asia
Päätettiin pyytää ympäristöministeriöltä perustuslain 47 §:n 2 momentin nojalla selvitystä luonnonsuojelulainsäädännön kehittämisestä rauhoitettujen lajien aiheuttamien vakavien vahinkojen estämiseksi ja korvaamiseksi. 
Päätettiin järjestää julkinen verkkokuuleminen torstaina 4.6.2020 klo 9.00. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen liitto MTK-Kaakkois-Suomi ry, Maataloustuottajain Pohjois-Karjalan liitto MTK-Pohjois-Karjala ry, Birdlife Suomi ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Suomen Metsästäjäliitto ry, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-304194
HE 60/2020 vp YmV 28.05.2020 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
A 5
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Käytiin valmistavaa keskustelua. 
Päätettiin pyytää täydentävä vastine ympäristöministeriöltä. 
7
Muut asiat
- Päätettiin viikon 23 työsuunnitelmasta ja kokousten pitämisestä keskiviikkona 3.6.2020 klo 9.30 ja tarvittaessa perjantaina 5.6.2020 klo 9.30. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 2.6.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 13.11.2020 15.55