Pöytäkirja
YmVP
3
2019 vp
Ympäristövaliokunta
Keskiviikko 19.6.2019 klo 9.30—9.55
Läsnä
puheenjohtaja
Hannu
Hoskonen
kesk
varapuheenjohtaja
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Mai
Kivelä
vas
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
varajäsen
Anneli
Kiljunen
sd
varajäsen
Matias
Marttinen
kok
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen vuosikertomus 2018
Kertomus
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 27.9.2019. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultavaksi: YM. 
4
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
Kertomus
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2019. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Vierailukutsut
6
Muut asiat
- Päätettiin lähteä tutustumismatkalle Tallinnaan 18.—19.9.2019 
- Päätettiin, että Chilen ilmastokokoukseen joulukuussa 2019 osallistuvat pj. Hoskonen ja vpj. Elo 
- EU-puheenjohtajakauden Ilmastonmuutoskonferenssi 6.—7.10.2019 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 19.6.2019 13.12