Viimeksi julkaistu 21.4.2022 14.42

Pöytäkirja YmVP 36/2022 vp Ympäristövaliokunta Torstai 21.4.2022 klo 10.00—11.35

Läsnä
puheenjohtaja Juha Sipilä kesk varapuheenjohtaja Tiina Elo vihr (1, 2) (3 osittain) jäsen Petri Huru ps jäsen Mai Kivelä vas jäsen Hanna Kosonen kesk jäsen Johan Kvarnström sd (3, 4, 5, 6, 7) jäsen Sheikki Laakso ps jäsen Niina Malm sd (3 osittain) jäsen Kai Mykkänen kok (3 osittain) jäsen Mikko Ollikainen jäsen Mauri Peltokangas ps jäsen Saara-Sofia Sirén kok (3 osittain) jäsen Hussein al-Taee sd (1, 2) (3 osittain) jäsen Katja Taimela sd (1, 2) (3 osittain) jäsen Mari-Leena Talvitie kok (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Ari Torniainen kesk 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Marja Ekroos  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta

Hallituksen esitysHE 36/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-19015
HE 36/2022 vp YmV 21.04.2022 erityisasiantuntija Anna-Maija Sinnemaa, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-19139
HE 36/2022 vp YmV 21.04.2022 erityisasiantuntija Ville Laasonen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-19016
HE 36/2022 vp YmV 21.04.2022 asiantuntija Samuli Puroila, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-19017
HE 36/2022 vp YmV 21.04.2022 asiantuntija Samuli Puroila, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
D 3 / esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-18972
HE 36/2022 vp YmV 21.04.2022 johtava asiantuntija Kati Ruohomäki, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-19076
HE 36/2022 vp YmV 21.04.2022 johtaja Jyrki Peisa, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-19566
HE 36/2022 vp YmV 21.04.2022 johtaja Jyrki Peisa, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
G 3 / esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-19206
HE 36/2022 vp YmV 21.04.2022 toimitusjohtaja Kimmo Järvinen, Metallinjalostajat ry Asiantuntijalausunto
H 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-19780
HE 36/2022 vp YmV 21.04.2022 toimitusjohtaja Kimmo Järvinen, Metallinjalostajat ry Asiantuntijalausunto
I 3 / esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-19055
HE 36/2022 vp YmV 21.04.2022 Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
J 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-19033
HE 36/2022 vp YmV 21.04.2022 Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
K 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-19565
HE 36/2022 vp YmV 21.04.2022 Kemianteollisuus ry Asiantuntijalausunto
L 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-19077
HE 36/2022 vp YmV 21.04.2022 Sahateollisuus ry Asiantuntijalausunto
M 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-19078
HE 36/2022 vp YmV 21.04.2022 Sahateollisuus ry Asiantuntijalausunto
N 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-18600
HE 36/2022 vp YmV 21.04.2022 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
O 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Anna-Maija Sinnemaa työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • erityisasiantuntija Ville Laasonen ympäristöministeriöliite
 • asiantuntija Samuli Puroila Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitraliite
 • johtava asiantuntija Kati Ruohomäki Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • johtaja Jyrki Peisa Metsäteollisuus ryliite
 • toimitusjohtaja Kimmo Järvinen Metallinjalostajat ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Suomen ilmastopaneeliliite
 • Energiateollisuus ryliite
 • Kemianteollisuus ryliite
 • Sahateollisuus ryliite
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

4. Valtioneuvoston selonteko Asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosiksi 2021‒2028

Valtioneuvoston selontekoVNS 12/2021 vp
Valiokunnan lausuntoVaVL 5/2022 vp
Lisäselvitys EDK-2022-AK-18649
VNS 12/2021 vp YmV 21.04.2022 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 4

Valtiovarainvaliokunnan lausunto VaVL 5/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • ympäristöministeriöliite

5. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 26/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-19130
U 26/2022 vp YmV 21.04.2022 Energiavirasto Asiantuntijalausunto
A 5

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Energiavirastoliite

6. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

7. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous perjantaina 22.4.2022 klo 9.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marja 
Ekroos