Pöytäkirja
YmVP
4
2019 vp
Ympäristövaliokunta
Perjantai 6.9.2019 klo 9.30—10.48
Läsnä
puheenjohtaja
Hannu
Hoskonen
kesk
varapuheenjohtaja
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Hussein
al-Taee
sd
jäsen
Petri
Honkonen
kesk (1, 2, 3, 4)
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Petri
Huru
ps
jäsen
Mai
Kivelä
vas
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Sheikki
Laakso
ps (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
varajäsen
Matias
Marttinen
kok
varajäsen
Pirkka-Pekka
Petelius
vihr (1, 2, 3) (4 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 18 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkittiin, että eduskunta on vapauttanut edustaja Laura Huhtasaaren ympäristövaliokunnan jäsenyydestä. 
Merkittiin, että täydennysvaalissa 5.9.2019 on ympäristövaliokunnan jäseneksi valittu edustaja Petri Huru. 
4
Hallituksen vuosikertomus 2018
Kertomus
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-257917
K 3/2019 vp YmV 06.09.2019 erityisasiantuntija Raili Venäläinen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Valiokunnassa oli kuultavana: 
erityisasiantuntija
Raili
Venäläinen
ympäristöministeriö
liite
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta (pakokaasupäästöjä koskevan asetuksen muuttaminen RDE-päästötestin suhteen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: LVM, YM ja Traficom. 
6
Valtioneuvoston selvitys: EU; Lääkeaineet; Euroopan komission tiedonanto koskien strategista lähestymistapaa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255873
EU; Lääkeaineet; Euroopan komission tiedonanto strategisesta lähestymistavasta ympäristössä oleviin lääkeaineisiin
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: YM, STM ja MMM. 
7
Muut asiat
- Tapaaminen ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkosen kanssa Königstedtin kartanolla 10.9. klo 16.00 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 11.9.2019 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
Viimeksi julkaistu 9.9.2019 10.09