Pöytäkirja
YmVP
4
2020 vp
Ympäristövaliokunta
Perjantai 14.2.2020 klo 9.30—10.54
Läsnä
puheenjohtaja
Hannu
Hoskonen
kesk
varapuheenjohtaja
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Inka
Hopsu
vihr (3, 4 osittain)
jäsen
Petri
Huru
ps (3, 4, 5, 6)
jäsen
Mai
Kivelä
vas
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Sheikki
Laakso
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Sari
Multala
kok (3, 4, 5, 6)
jäsen
Mikko
Ollikainen
r (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok (3) (4 osittain)
jäsen
Hussein
al-Taee
sd (3, 4, 5, 6)
jäsen
Katja
Taimela
sd (3, 4, 5, 6)
jäsen
Ari
Torniainen
kesk (1, 2) (3 osittain)
varajäsen
Matias
Marttinen
kok (5, 6) (4 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 7 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282872
EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284625
E 61/2019 vp YmV 14.02.2020 EU-erityisasiantuntija Johanna Kentala-Lehtonen, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284924
E 61/2019 vp YmV 14.02.2020 neuvotteleva virkamies Marjo Nummelin, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284926
E 61/2019 vp YmV 14.02.2020 professori Jyri Seppälä, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-284927
E 61/2019 vp YmV 14.02.2020 professori Jyri Seppälä, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
D 3 / esitys
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
EU-erityisasiantuntija
Johanna
Kentala-Lehtonen
valtioneuvoston kanslia
liite
neuvotteleva virkamies
Marjo
Nummelin
ympäristöministeriö
liite
ympäristöneuvos
Kristiina
Niikkonen
ympäristöministeriö
professori
Jyri
Seppälä
Suomen ilmastopaneeli
liite
Valiokunta päätti jatkaa asiantuntijoiden kuulemista. 
4
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-284925
E 29/2018 vp YmV 14.02.2020 neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta asian käsittelyssä, jotta voidaan turvata Suomen neuvottelutavoitteet. Vaiteliaisuuspyynnön keston osalta valtioneuvoston kanslia katsoo, että peruste vaiteliaisuuden ylläpitämiselle on olemassa siihen saakka, kunnes rahoituskehysneuvottelut neuvostossa on saatettu päätökseen. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
EU-erityisasiantuntija
Johanna
Kentala-Lehtonen
valtioneuvoston kanslia
neuvotteleva virkamies
Pia
Lehmusvuori
maa- ja metsätalousministeriö
liite
ylitarkastaja
Anna
Schulman
maa- ja metsätalousministeriö
maatalousekonomisti
Antti
Unnaslahti
maa- ja metsätalousministeriö
ympäristöneuvos
Kristiina
Niikkonen
ympäristöministeriö
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Sihteeri esitteli kannanottoluonnoksen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan ja korostaa ilmastoimiin liittyen, että erityistä huomiota tulee kiinnittää toteutettavien toimien vaikuttavuuteen ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Muut asiat
- Kutsu asuntomessujen avajaisiin pe 10.7.2020 Tuusulan Rykmentinpuistoon. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 19.2.2020 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 24.11.2020 15.07