Viimeksi julkaistu 31.5.2021 21.01

Pöytäkirja YmVP 42/2020 vp Ympäristövaliokunta Keskiviikko 11.11.2020 klo 9.30—11.00

Läsnä
puheenjohtaja Hannu Hoskonen kesk varapuheenjohtaja Tiina Elo vihr jäsen Petri Huru ps jäsen Mai Kivelä vas jäsen Hanna Kosonen kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Johan Kvarnström sd jäsen Sheikki Laakso ps jäsen Niina Malm sd jäsen Kai Mykkänen kok jäsen Mikko Ollikainen r (7, 8) (6 osittain) jäsen Saara-Sofia Sirén kok jäsen Katja Taimela sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Mari-Leena Talvitie kok (7, 8) (6 osittain) jäsen Ari Torniainen kesk 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Marja Ekroos  valiokuntaneuvos Tuire Taina  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n päästökauppadirektiivin nojalla annetun päästöjen tarkkailua ja raportointia koskevan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066 muuttaminen ja oikaiseminen

Valtioneuvoston E-selvitysE 114/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-326665
Päästökauppadirektiivin alla annettava komission täytäntöönpanoasetus päästöjen tarkkailusta ja raportoinnista annetun asetuksen (EU) 2066/2018 muuttamisesta ja oikaisemisesta
Perusmuistio

Valiokunta päätti, ettei asian EJ 21/2020 vp - E 114/2020 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Euroopan komission ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen (Bernin yleissopimus) pysyvän komitean 40. kokouksessa EU:n puolesta otettavasta kannasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 132/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-329415
Euroopan komission ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen (Bernin yleissopimus) pysyvän komitean 40. kokouksessa EU:n puolesta otettavasta kannasta
Perusmuistio

Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti, ettei asian E 132/2020 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 189/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330318
HE 189/2020 vp YmV 10.11.2020 lainsäädäntöneuvos Anu Karjalainen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-330319
HE 189/2020 vp YmV 10.11.2020 lainsäädäntöneuvos Anu Karjalainen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 5 / esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326738
HE 189/2020 vp YmV 10.11.2020 lakiasiainpäällikkö Marika Rinnemaa, Valtiokonttori Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330362
HE 189/2020 vp YmV 10.11.2020 valvontapäällikkö Sami Turunen, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330405
HE 189/2020 vp YmV 10.11.2020 asiantuntija Laura Hassi, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330324
HE 189/2020 vp YmV 10.11.2020 puheenjohtaja Eric Hällström, Suomen Asumisoikeusasukkaat (SASO) ry Asiantuntijalausunto
F 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-330325
HE 189/2020 vp YmV 10.11.2020 puheenjohtaja Eric Hällström, Suomen Asumisoikeusasukkaat (SASO) ry Asiantuntijalausunto
G 5 / esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330416
HE 189/2020 vp YmV 10.11.2020 puheenjohtaja Jari Riskilä, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry Asiantuntijalausunto
H 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-330417
HE 189/2020 vp YmV 10.11.2020 puheenjohtaja Jari Riskilä, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry Asiantuntijalausunto
I 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330320
HE 189/2020 vp YmV 10.11.2020 toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry Asiantuntijalausunto
J 5

Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita epävirallisessa etäkokouksessa 10.11.2020: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lainsäädäntöneuvos Anu Karjalainen ympäristöministeriöliite
 • lakiasiainpäällikkö Marika Rinnemaa Valtiokonttoriliite
 • valvontapäällikkö Sami Turunen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskusliite
 • asiantuntija Laura Hassi Suomen Kuntaliittoliite
 • puheenjohtaja Eric Hällström Suomen Asumisoikeusasukkaat (SASO) ryliite
 • puheenjohtaja Jari Riskilä Suomen Asumisoikeusyhteisöt ryliite
 • toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ryliite

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä

Hallituksen esitysHE 187/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330783
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330735
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 erityisasiantuntija Aino Pietarinen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330633
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330836
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 lainsäädäntöneuvos Heini Färkkilä, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330785
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330720
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 johtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-330721
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 johtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
G 6 / esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330787
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 ympäristöylitarkastaja Niina Lindeman, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330717
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 energia-asiantuntija Vesa Peltola, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
I 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-331199
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 energia-asiantuntija Vesa Peltola, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
J 6 / esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330711
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 asiantuntija Heidi Lettojärvi, Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
K 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330701
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 ympäristöjuristi Matti Kattainen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
L 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330753
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 Museovirasto Asiantuntijalausunto
M 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330808
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
N 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330331
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
O 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330830
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 Bioenergia ry Asiantuntijalausunto
P 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330929
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 Suomen Biokierto ja Biokaasu ry Asiantuntijalausunto
Q 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330634
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 Suomen Lähienergialiitto ry Asiantuntijalausunto
R 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330648
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 Suomen Tuulivoimayhdistys ry Asiantuntijalausunto
S 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330924
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 Voimaa Tuulesta -yhteenliittymä Asiantuntijalausunto
T 6

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • erityisasiantuntija Outi Vilén työ- ja elinkeinoministeriö
 • erityisasiantuntija Aino Pietarinen ympäristöministeriöliite
 • lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja ympäristöministeriöliite
 • lainsäädäntöneuvos Heini Färkkilä oikeusministeriöliite
 • ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola maa- ja metsätalousministeriöliite
 • ympäristöylitarkastaja Niina Lindeman Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoliite
 • johtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite
 • energia-asiantuntija Vesa Peltola Suomen Kuntaliittoliite
 • asiantuntija Heidi Lettojärvi Energiateollisuus ryliite
 • ympäristöjuristi Matti Kattainen Suomen luonnonsuojeluliitto ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Museovirastoliite
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite
 • Metsäteollisuus ryliite
 • Bioenergia ryliite
 • Suomen Biokierto ja Biokaasu ryliite
 • Suomen Lähienergialiitto ryliite
 • Suomen Tuulivoimayhdistys ryliite
 • Voimaa Tuulesta -yhteenliittymäliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

7.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

8.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous torstaina 12.11.2020 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marja 
Ekroos