Pöytäkirja
YmVP
42
2020 vp
Ympäristövaliokunta
Keskiviikko 11.11.2020 klo 9.30—11.00
Läsnä
puheenjohtaja
Hannu
Hoskonen
kesk
varapuheenjohtaja
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Petri
Huru
ps
jäsen
Mai
Kivelä
vas
jäsen
Hanna
Kosonen
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Sheikki
Laakso
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Kai
Mykkänen
kok
jäsen
Mikko
Ollikainen
r (7, 8) (6 osittain)
jäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok
jäsen
Katja
Taimela
sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok (7, 8) (6 osittain)
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: EU:n päästökauppadirektiivin nojalla annetun päästöjen tarkkailua ja raportointia koskevan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066 muuttaminen ja oikaiseminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-326665
Päästökauppadirektiivin alla annettava komission täytäntöönpanoasetus päästöjen tarkkailusta ja raportoinnista annetun asetuksen (EU) 2066/2018 muuttamisesta ja oikaisemisesta
Perusmuistio
Valiokunta päätti, ettei asian EJ 21/2020 vp - E 114/2020 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Euroopan komission ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen (Bernin yleissopimus) pysyvän komitean 40. kokouksessa EU:n puolesta otettavasta kannasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-329415
Euroopan komission ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen (Bernin yleissopimus) pysyvän komitean 40. kokouksessa EU:n puolesta otettavasta kannasta
Perusmuistio
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian E 132/2020 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330318
HE 189/2020 vp YmV 10.11.2020 lainsäädäntöneuvos Anu Karjalainen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-330319
HE 189/2020 vp YmV 10.11.2020 lainsäädäntöneuvos Anu Karjalainen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 5 / esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326738
HE 189/2020 vp YmV 10.11.2020 lakiasiainpäällikkö Marika Rinnemaa, Valtiokonttori Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330362
HE 189/2020 vp YmV 10.11.2020 valvontapäällikkö Sami Turunen, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330405
HE 189/2020 vp YmV 10.11.2020 asiantuntija Laura Hassi, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330324
HE 189/2020 vp YmV 10.11.2020 puheenjohtaja Eric Hällström, Suomen Asumisoikeusasukkaat (SASO) ry Asiantuntijalausunto
F 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-330325
HE 189/2020 vp YmV 10.11.2020 puheenjohtaja Eric Hällström, Suomen Asumisoikeusasukkaat (SASO) ry Asiantuntijalausunto
G 5 / esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330416
HE 189/2020 vp YmV 10.11.2020 puheenjohtaja Jari Riskilä, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry Asiantuntijalausunto
H 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-330417
HE 189/2020 vp YmV 10.11.2020 puheenjohtaja Jari Riskilä, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry Asiantuntijalausunto
I 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330320
HE 189/2020 vp YmV 10.11.2020 toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry Asiantuntijalausunto
J 5
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita epävirallisessa etäkokouksessa 10.11.2020: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Anu
Karjalainen
ympäristöministeriö
liite
lakiasiainpäällikkö
Marika
Rinnemaa
Valtiokonttori
liite
valvontapäällikkö
Sami
Turunen
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
liite
asiantuntija
Laura
Hassi
Suomen Kuntaliitto
liite
puheenjohtaja
Eric
Hällström
Suomen Asumisoikeusasukkaat (SASO) ry
liite
puheenjohtaja
Jari
Riskilä
Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry
liite
toiminnanjohtaja
Jouni
Parkkonen
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry
liite
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330783
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330735
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 erityisasiantuntija Aino Pietarinen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330633
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330836
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 lainsäädäntöneuvos Heini Färkkilä, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330785
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330720
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 johtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-330721
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 johtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
G 6 / esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330787
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 ympäristöylitarkastaja Niina Lindeman, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330717
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 energia-asiantuntija Vesa Peltola, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
I 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-331199
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 energia-asiantuntija Vesa Peltola, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
J 6 / esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330711
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 asiantuntija Heidi Lettojärvi, Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
K 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330701
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 ympäristöjuristi Matti Kattainen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
L 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330753
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 Museovirasto Asiantuntijalausunto
M 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330808
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
N 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330331
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
O 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330830
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 Bioenergia ry Asiantuntijalausunto
P 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330929
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 Suomen Biokierto ja Biokaasu ry Asiantuntijalausunto
Q 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330634
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 Suomen Lähienergialiitto ry Asiantuntijalausunto
R 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330648
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 Suomen Tuulivoimayhdistys ry Asiantuntijalausunto
S 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330924
HE 187/2020 vp YmV 11.11.2020 Voimaa Tuulesta -yhteenliittymä Asiantuntijalausunto
T 6
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Inkeri
Lilleberg
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
erityisasiantuntija
Outi
Vilén
työ- ja elinkeinoministeriö
erityisasiantuntija
Aino
Pietarinen
ympäristöministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Sari
Rapinoja
ympäristöministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Heini
Färkkilä
oikeusministeriö
liite
ylitarkastaja
Veli-Pekka
Reskola
maa- ja metsätalousministeriö
liite
ympäristöylitarkastaja
Niina
Lindeman
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
liite
johtaja
Karoliina
Laakkonen-Pöntys
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
energia-asiantuntija
Vesa
Peltola
Suomen Kuntaliitto
liite
asiantuntija
Heidi
Lettojärvi
Energiateollisuus ry
liite
ympäristöjuristi
Matti
Kattainen
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Museovirasto
liite
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Metsäteollisuus ry
liite
Bioenergia ry
liite
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
liite
Suomen Lähienergialiitto ry
liite
Suomen Tuulivoimayhdistys ry
liite
Voimaa Tuulesta -yhteenliittymä
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous torstaina 12.11.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 12.11.2020 10.49