Pöytäkirja
YmVP
5
2019 vp
Ympäristövaliokunta
Keskiviikko 11.9.2019 klo 9.30—11.00
Läsnä
puheenjohtaja
Hannu
Hoskonen
kesk
varapuheenjohtaja
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Petri
Honkonen
kesk
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Petri
Huru
ps
jäsen
Mai
Kivelä
vas
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Sari
Multala
kok (3) (4 osittain)
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Hussein
al-Taee
sd
jäsen
Katja
Taimela
sd (3) (4 osittain)
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain)
varajäsen
Hanna
Huttunen
kesk (1, 2) (3 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen vuosikertomus 2018
Kertomus
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2019-AK-258191
Hallituksen vuosikertomus 2018
A 3
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-258366
HE 16/2019 vp YmV 11.09.2019 lainsäädäntöneuvos Ville Koponen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-258349
HE 16/2019 vp YmV 11.09.2019 neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-258290
HE 16/2019 vp YmV 11.09.2019 suunnittelupäällikkö Kimmo Huovinen, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-258368
HE 16/2019 vp YmV 11.09.2019 toiminnanjohtaja Lauri Lehtoruusu, Suomen opiskelija-asunnot SOA ry Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-258369
HE 16/2019 vp YmV 11.09.2019 toiminnanjohtaja Lauri Lehtoruusu, Suomen opiskelija-asunnot SOA ry Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-258229
HE 16/2019 vp YmV 11.09.2019 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
F 4
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Ville
Koponen
ympäristöministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Virpi
Hiltunen
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
suunnittelupäällikkö
Kimmo
Huovinen
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
liite
toiminnanjohtaja
Lauri
Lehtoruusu
Suomen opiskelija-asunnot SOA ry
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Suomen Kuntaliitto
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
5
Valtioneuvoston selvitys: EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255931
EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset; Tehokkaampi ja demokraattisempi päätöksenteko EU:n energia- ja ilmastopolitiikan alalla
Ympäristövaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä E 96/2017 vp - EJ 8/2019 mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. Kutsutaan kuultaviksi: YM, TEM. 
6
Syksyn ajankohtaiset asiat
Esityslistan liite EDK-2019-AK-258292
YmV 2019 syksy_kutsut ja matkat.pdf
Esityslistan liite EDK-2019-AK-258428
työsuunnitelma.pdf
- keskusteltiin vierailukutsuista ja ns. pitkän matkan kohteesta vuonna 2020 
- jaettiin työsuunnitelma 
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 12.9.2019 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 11.9.2019 14.18