Pöytäkirja
YmVP
5
2020 vp
Ympäristövaliokunta
Keskiviikko 19.2.2020 klo 9.30—10.36
Läsnä
puheenjohtaja
Hannu
Hoskonen
kesk
varapuheenjohtaja
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Petri
Honkonen
kesk
jäsen
Petri
Huru
ps (4, 5) (3 osittain)
jäsen
Mai
Kivelä
vas (4, 5) (3 osittain)
jäsen
Sheikki
Laakso
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikko
Ollikainen
r (4, 5) (3 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
varajäsen
Matias
Marttinen
kok
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallitusohjelman toimeenpano ympäristöministeriön toimialalla
Valiokunnan oma asia
O 58/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-285526
O 58/2019 vp YmV 19.02.2020 ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Todettiin, että kokous on avoin ja asiakirjat siten heti julkisia. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista
Mikkonen
ympäristöministeriö
liite
erityisavustaja
Antti
Heikkinen
ympäristöministeriö
erityisavustaja
Riikka
Yliluoma
ympäristöministeriö
rakennusneuvos
Anna-Leena
Seppälä
ympäristöministeriö
Merkittiin informaatio saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Muut asiat
- Vierailu HSY:n Ämmässuolla sijaitsevaan ekoteollisuuskeskus Ekomoon torstaina 27.2.2020 klo 9.30-11.45. 
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 25.2.2020 klo 10.00. Huom! Torstaina 20.2.2020 klo 9.40 lähtö takseilla SITRAan Pikkuparlamentin edestä. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 24.11.2020 15.10