Viimeksi julkaistu 15.6.2022 16.54

Pöytäkirja YmVP 57/2022 vp Ympäristövaliokunta Tiistai 14.6.2022 klo 10.00—11.05

Läsnä
puheenjohtaja Juha Sipilä kesk varapuheenjohtaja Tiina Elo vihr jäsen Petri Huru ps jäsen Hanna Kosonen kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Johan Kvarnström sd jäsen Sheikki Laakso ps jäsen Mikko Ollikainen jäsen Jenni Pitko vihr jäsen Saara-Sofia Sirén kok jäsen Ari Torniainen kesk varajäsen Hanna Huttunen kesk (4, 5) (3 osittain) varajäsen Anneli Kiljunen sd (4, 5) (3 osittain) 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Marja Ekroos  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 59/2021 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 22/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-32600
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta
UJ 14/2022 vp, peruskirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-28754
Komission tiedonanto, REPowerEU-suunnitelma
E 68/2022 vp, peruskirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32794
U 59/2021 vp YmV 14.06.2022 erityisasiantuntija Outi Vilén, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32795
U 59/2021 vp YmV 14.06.2022 lainsäädäntöjohtaja Johanna Korpi, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32948
U 59/2021 vp YmV 14.06.2022 Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32796
U 59/2021 vp YmV 14.06.2022 Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32797
U 59/2021 vp YmV 14.06.2022 Imatran lämpö Oy Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32830
U 59/2021 vp YmV 14.06.2022 Bioenergia ry Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32798
U 59/2021 vp YmV 14.06.2022 Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32799
U 59/2021 vp YmV 14.06.2022 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32801
U 59/2021 vp YmV 14.06.2022 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
I 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32800
U 59/2021 vp YmV 14.06.2022 WWF Suomi Asiantuntijalausunto
J 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Ennakkokäsittely 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Outi Vilén työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis työ- ja elinkeinoministeriö
 • lainsäädäntöjohtaja Johanna Korpi ympäristöministeriöliite
 • erityisasiantuntija Ville Laasonen ympäristöministeriö

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Suomen ilmastopaneeliliite
 • Energiateollisuus ryliite
 • Imatran lämpö Oyliite
 • Bioenergia ryliite
 • Metsäteollisuus ryliite
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ryliite
 • WWF Suomiliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

4. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta ilmastotoimia koskevan sosiaalirahaston perustamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 61/2021 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 34/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-29410
Komission ehdotus ilmastotoimia koskevan sosiaalirahaston perustamisesta
UJ 13_2022 vp, peruskirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-30874
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta ilmastotoimia koskevan sosiaalirahaston perustamisesta
A 4
Eriävä mielipide EDK-2022-AK-33063
U 61_2021 vp_UJ 13_2022 vp_eriävä mielipide_ps.pdf
B 4
Eriävä mielipide EDK-2022-AK-33064
U 61_2021 vp_UJ 13_2022 vp_eriävä mielipide_kok.pdf
C 4

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tapahtui seuraavaa: 

Ed. Huru esitti ed. Laakson kannattamana, että valtioneuvoston kantaan ei tule yhtyä eriävästä mielipiteestä lähemmin ilmenevin perustein. 

Suoritetussa äänestyksessä lausuntoluonnos voitti äänin 9—2 (1 tyhjä). Ed. Sirén esitti eriävästä mielipiteestä lähemmin ilmenevin perustein myös lausuntoluonnoksesta poikkeavan kannan. Ehdotus raukesi kannattamattomana. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: 1. ps ja 2. kok. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Valtioneuvoston selvitys: ICES:n tieteelliset neuvot Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2023

Valtioneuvoston E-selvitysE 72/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-31475
Perusmuistio
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32806
E 72/2022 vp YmV 14.06.2022 Tornio-Muoniojokiseura ry Asiantuntijalausunto
A 5

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Tornio-Muoniojokiseura ryliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Todettiin, että asiassa on käyty epävirallista valmistavaa keskustelua 9.6.2022 kokouksessa. 

Valmistavaa keskustelua ei syntynyt. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

6. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 48/2021 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 28/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-32638
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi; KOM(2021)558 lopullinen
UJ 16/2022 vp, peruskirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32809
U 48/2021 vp YmV 14.06.2022 teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32879
U 48/2021 vp YmV 14.06.2022 ympäristöneuvos Maarit Haakana, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32829
U 48/2021 vp YmV 14.06.2022 johtaja Heikki Väisänen, Energiavirasto Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32947
U 48/2021 vp YmV 14.06.2022 Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32814
U 48/2021 vp YmV 14.06.2022 Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32817
U 48/2021 vp YmV 14.06.2022 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32733
U 48/2021 vp YmV 14.06.2022 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
G 6

Ennakkokäsittely 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • ympäristöneuvos Maarit Haakana ympäristöministeriöliite
 • johtaja Heikki Väisänen Energiavirastoliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Suomen ilmastopaneeliliite
 • Energiateollisuus ryliite
 • Suomen Kuntaliittoliite
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ryliite

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

8. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 15.6.2022 klo 9.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marja 
Ekroos