Pöytäkirja
YmVP
6
2019 vp
Ympäristövaliokunta
Torstai 12.9.2019 klo 10.00—12.00
Läsnä
puheenjohtaja
Hannu
Hoskonen
kesk
varapuheenjohtaja
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Petri
Huru
ps
jäsen
Mai
Kivelä
vas
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Hussein
al-Taee
sd
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok
varajäsen
Pirkka-Pekka
Petelius
vihr
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Aamukahvit RAKLI ry:n kanssa - ajankohtaiset asiat
Esityslistan liite EDK-2019-AK-258551
20190912 RAKLI ympäristövaliokunta.pdf
- toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen 
- johtaja Aija Tasa 
- johtaja Kimmo Kurunmäki 
- lakimies Johanna Aho 
- tekninen johtaja Mikko Somersalmi 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
4
Valiokunnan pitkä matka 2020
- keskusteltiin kohteesta ja ajankohdasta 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi aloittaa neuvottelut energiaperuskirjan uudistamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-257876
Komission suositus neuvoston päätökseksi aloittaa neuvottelut energiaperuskirjan uudistamiseksi
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. Kutsutaan kuultaviksi: TEM, YM, UM. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-257070
Yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevat ehdotukset
Ympäristövaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 5/2019 vp - U 73/2018 mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. Kutsutaan kuultaviksi: MMM, YM. 
8
Muut asiat
- aamukahvit GTK:n kanssa pe 13.9. klo 9.30 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 17.9.2019 klo 10.00; Pikkuparlamentin auditorio. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 12.9.2019 13.51