Pöytäkirja
YmVP
8
2020 vp
Ympäristövaliokunta
Perjantai 28.2.2020 klo 9.30—9.58
Läsnä
puheenjohtaja
Hannu
Hoskonen
kesk
varapuheenjohtaja
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Mai
Kivelä
vas
(4, 5) (3 osittain)
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Sari
Multala
kok
(3, 4, 5)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
(4, 5) (3 osittain)
jäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok
(3, 4, 5)
jäsen
Hussein
al-Taee
sd
(4, 5) (3 osittain)
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok
(3, 4, 5)
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 6 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287148
HE 9/2020 vp YmV 28.02.2020 lainsäädäntöneuvos Erja Werdi, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-287149
HE 9/2020 vp YmV 28.02.2020 lainsäädäntöneuvos Erja Werdi, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 3 / esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287441
HE 9/2020 vp YmV 28.02.2020 tutkija Turo Hjerppe, Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287590
HE 9/2020 vp YmV 28.02.2020 erityisasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-287195
HE 9/2020 vp YmV 28.02.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
E 3
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Erja
Werdi
ympäristöministeriö
liite
korkeakouluharjoittelija
Ada
Ketelimäki
ympäristöministeriö
tutkija
Turo
Hjerppe
Suomen ympäristökeskus
liite
erityisasiantuntija
Tapani
Veistola
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
4
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 4.3.2020 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 28.2.2020 12.45