Viikkosuunnitelma
Perustuslakivaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 51/2016
Viikko 51
Tiistai 20.12.2016 klo 9.00
Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2017
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2015
Kertomus
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2015
Kertomus
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Viikko 6
Tiistai 7.2.2017 klo 10.00
Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta
Kansalaisaloite
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
professori
Mikael
Hidén
professori
Juha
Lavapuro
professori
Tuomas
Ojanen
professori (emeritus)
Teuvo
Pohjolainen
professori
Veli-Pekka
Viljanen
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
professori
Juha
Lavapuro
apulaisprofessori
Janne
Salminen
professori
Veli-Pekka
Viljanen
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Torstai 9.2.2017 klo 9.00
Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta sekä kalastuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
osastopäällikkö
Pentti
Lähteenoja
maa- ja metsätalousministeriö
lainsäädäntöneuvos
Heidi
Aliranta
maa- ja metsätalousministeriö
neuvotteleva virkamies
Tapio
Hakaste
maa- ja metsätalousministeriö
lainsäädäntöneuvos
Jari
Salila
oikeusministeriö
professori
Juha
Lavapuro
professori
Elina
Pirjatanniemi
apulaisprofessori
Janne
Salminen
professori
Veli-Pekka
Viljanen
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori (emeritus)
Vesa
Majamaa
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta
Kansalaisaloite
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Viimeksi julkaistu 20.12.2016 14:48