Viikkosuunnitelma
Lakivaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 50/2016
Tiistai 13.12.2016 klo 10.30
Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
poliisiylitarkastaja
Stefan
Gerkman
sisäministeriö
valtionsyyttäjä
Leena
Metsäpelto
Valtakunnansyyttäjänvirasto
poliisitarkastaja
Tuomas
Pöyhönen
Poliisihallitus
käräjätuomari
Ritva
Eerola
Pirkanmaan käräjäoikeus
kihlakunnansyyttäjä
Krista
Soukola
Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
valtiovarainministeriö
Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue
Asia on saapunut lakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen neuvottelemisesta (EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välinen vapaakauppasopimus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
klo 11.00
yksikön päällikkö
Jukka
Pesola
ulkoasiainministeriö
lainsäädäntösihteeri
Annika
Naskila
ulkoasiainministeriö
Keskiviikko 14.12.2016 klo 9.30
Toimenpidealoite identiteettivarkauksien ehkäisemisestä
Toimenpidealoite
Asia on saapunut lakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
esittelijäneuvos
Anu
Rita
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
asianajaja
Mikko
Ruuttunen
Suomen Asianajajaliitto
puheenjohtaja
Jari
Tuomela
Vankilavirkailijain Liitto VVL r.y.
professori
Mikko
Vuorenpää
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Kriminaalihuollon tukisäätiö
Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Haagin yleissopimus siviili- ja kauppaoikeuden alaan kuuluvien tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta (neuvottelumandaatti)
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnassa oli kuultavana: 
klo 09.45
lainsäädäntöneuvos
Maarit
Leppänen
oikeusministeriö
Perjantai 16.12.2016 klo 9.00
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen neuvottelemisesta (EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välinen vapaakauppasopimus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Haagin yleissopimus siviili- ja kauppaoikeuden alaan kuuluvien tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta (neuvottelumandaatti)
Valtioneuvoston E-selvitys
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
laamanni
Jyrki
Kiviniemi
Lapin käräjäoikeus
rikoskomisario
Jan
Fordell
Lapin poliisilaitos
johtaja
Margit
Kyngäs
Oulun vankila
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Viimeksi julkaistu 14.12.2016 14.30