Viikkosuunnitelma
Hallintovaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 50/2017
Maanantai 11.12.2017 klo 12.15
Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Ehdotus neuvoston päätökseksi jäljellä olevien määräysten toimeenpanemiseksi koskien Schengenin tietojärjestelmän (SIS) käyttöä Bulgariassa ja Romaniassa
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan matkustajatieto- ja lupajärjestelmäksi (ETIAS)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnassa oli kuultavana: 
rajaturvallisuusasiantuntija
Matti
Pitkäniitty
sisäministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
tietosuojavaltuutetun toimisto
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Hallintovaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 40/2017 vp - U 3/2017 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 8.12.2017 jaetun mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä lisättiin kappaleen 1 viimeiseen virkkeeseen sana "ei". 
Kappaleen 49 viimeinen virke poistettiin. 
Tiistai 12.12.2017 klo 12.15
Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Ehdotus neuvoston päätökseksi jäljellä olevien määräysten toimeenpanemiseksi koskien Schengenin tietojärjestelmän (SIS) käyttöä Bulgariassa ja Romaniassa
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnassa on kuultavana: 
erityisasiantuntija
Heidi
Sulander
sisäministeriö
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan matkustajatieto- ja lupajärjestelmäksi (ETIAS)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitusneuvos, yksikön päällikkö
Auli
Valli-Lintu
valtiovarainministeriö
lainsäädäntöneuvos
Minna-Marja
Jokinen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Pauliina
Pekonen
valtiovarainministeriö
Viimeksi julkaistu 12.12.2017 10:46