Viikkosuunnitelma
Hallintovaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 49/2017
Torstai 7.12.2017 klo 12.15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Esitellään mietintöluonnos. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sisäministeriö
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain sekä eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitusneuvos
Pekka
Järvinen
sosiaali- ja terveysministeriö
lainsäädäntöneuvos
Minna-Marja
Jokinen
valtiovarainministeriö
johtava lakimies
Pirkka-Petri
Lebedeff
Suomen Kuntaliitto
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori
Olli
Mäenpää
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Kuntien takauskeskus
Finanssivalvonta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
korkein hallinto-oikeus
JUKO ry, JHL ry ja Pardia ry
Perjantai 8.12.2017 klo 11.15
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain sekä eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Käsittelyn pohjana on 7.12.2017 jaettu mietintöluonnos. 
Jatketaan yleiskeskustelua. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Täydentävä vastine 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
Täydentävä vastine 
hallitusneuvos, yksikön päällikkö
Auli
Valli-Lintu
valtiovarainministeriö
hallitusneuvos
Eeva
Mäenpää
valtiovarainministeriö
budjettineuvos
Virpi
Vuorinen
valtiovarainministeriö
hallitusneuvos
Pekka
Järvinen
sosiaali- ja terveysministeriö
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta
Hallituksen esitys
Täydentävä vastine 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
Täydentävä vastine 
hallitusneuvos, yksikön päällikkö
Auli
Valli-Lintu
valtiovarainministeriö
hallitusneuvos
Eeva
Mäenpää
valtiovarainministeriö
budjettineuvos
Virpi
Vuorinen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Antti
Väisänen
sosiaali- ja terveysministeriö
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valinnanvapauden valmistelun tilannekatsaus 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitusneuvos
Pekka
Järvinen
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos, yksikön päällikkö
Auli
Valli-Lintu
valtiovarainministeriö
hallitusneuvos
Eeva
Mäenpää
valtiovarainministeriö
budjettineuvos
Virpi
Vuorinen
valtiovarainministeriö
Viimeksi julkaistu 4.12.2017 16:14