Sisällysluettelo

ViikkosuunnitelmaLiikenne- ja viestintävaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 6/2018

Keskiviikko 7.2.2018 klo 11.15 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 70/2017 vp

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (päästökauppadirektiivin muutos)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 25/2017 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä UJ 41/2017 vp - U 25/2017 vp. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (datan vapaa liikkuvuus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 59/2017 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 42/2017 vp - U 59/2017 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus

Valtioneuvoston E-selvitysE 125/2016 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 36/2017 vp - E 125/2016 vp. 

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 38/2017 vp - E 125/2016 vp. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2020 jälkeisiksi CO2 raja-arvoiksi)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 67/2017 vp

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • ylitarkastaja Eleonoora Eilittä liikenne- ja viestintäministeriö
 • neuvotteleva virkamies Marjo Nummelin ympäristöministeriö
 • erityisasiantuntija Keijo Kuikka Liikenteen turvallisuusvirasto
 • toimitusjohtaja Pasi Nieminen Autoliitto ry
 • toimitusjohtaja, CEO Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (yhdistetyt kuljetukset)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 68/2017 vp

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hallitusneuvos Jorma Hörkkö liikenne- ja viestintäministeriö
 • tieliikennejohtaja Marko Sillanpää Liikenteen turvallisuusvirasto
 • yhteiskuntasuhdepäällikkö Nina Routti-Hietala VR-Yhtymä Oy
 • kuljetusehtovastaava Sirkka Ahokas VR-Yhtymä Oy
 • senior advisor Olof Widén Suomen Varustamot ry
 • asiantuntija Ari Herrala Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Finnair Oyj

Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (linja-autoliikenteen markkinoillepääsy)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 69/2017 vp

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hallitusneuvos Jorma Hörkkö liikenne- ja viestintäministeriö
 • tieliikennejohtaja Marko Sillanpää Liikenteen turvallisuusvirasto
 • toimitusjohtaja Mika Mäkilä Linja-autoliitto

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Torstai 8.2.2018 klo 12.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 178/2017 vp

Valiokunnassa ovat kuultavina: 

 • neuvotteleva virkamies Markus Teräväinen valtiovarainministeriö
 • ylitarkastaja Joel Karjalainen liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 146/2017 vp

Valiokunnassa ovat kuultavina: 

 • asiamies Hannu Kyyhkynen Teknisen Kaupan Liitto ry

Vastine valiokunnan saamista kirjallisista asiantuntijalausunnoista 

 • hallitusneuvos Eija Maunu liikenne- ja viestintäministeriö

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Itä-Suomen Liikennekasvatus Oy

Päätetään asian jatkokäsittelystä. 

Perjantai 9.2.2018 klo 11.15 

Hallituksen esitys laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 145/2017 vp

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 2/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2020 jälkeisiksi CO2 raja-arvoiksi)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 67/2017 vp

Käydään yleiskeskustelu. 

Esitellään lausuntoluonnos. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Autotuojat ja -teollisuus ry

Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta

KansalaisaloiteKAA 1/2017 vp

Valiokunnassa on kuultavana: 

 • liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner liikenne- ja viestintäministeriö

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • aloitteentekijä Kim Korkkula 
 • Malmin lentokenttäyhdistys ry
 • Malmin sähkölentokoneyhdistys ry

Päätetään asian jatkokäsittelystä. 

Ajankohtaiset liikenne- ja viestintäasiat

Valiokunnan oma asiaO 13/2015 vp

Valiokunnassa on kuultavana: 

 • liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner liikenne- ja viestintäministeriö
 
Viimeksi julkaistu 8.2.2018 14.57