Viikkosuunnitelma
Perustuslakivaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 6/2018
Keskiviikko 7.2.2018 klo 9.00
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Perustuslakivaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 38/2016 vp - E 125/2016 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Valtioneuvoston selvitys: EU:n kehittämistä koskeva kansalaiskeskustelu; Ranskan ehdotus
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Valtioneuvoston selvitys: Europarlamenttivaalien 2019 ajankohdan määräytyminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Päätettiin kutsua kuultavaksi oikeusministeriön edustaja. 
Toimenpidealoite Ahvenanmaalle tulevan tasoitusmaksun korottamisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
Hallituksen esitys
Ennakkokäsittely 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Ennakkokäsittely 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Ennakkokäsittely 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
Hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Ennakkokäsittely 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Ennakkokäsittely 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
Hallituksen esitys laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Torstai 8.2.2018 klo 10.00
Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
liikenneneuvos
Kimmo
Kiiski
liikenne- ja viestintäministeriö
professori
Leena
Halila
professori
Mikael
Hidén
professori
Sakari
Melander
professori
Kaarlo
Tuori
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori
Mikko
Vuorenpää
Perjantai 9.2.2018 klo 9.00
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotukset talous- ja rahaliiton kehittämiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Jussi
Lindgren
valtioneuvoston kanslia
lainsäädäntöneuvos
Johannes
Leppo
valtioneuvoston kanslia
finanssineuvos
Susanna
Ikonen
valtiovarainministeriö
professori
Päivi
Leino-Sandberg
professori
Jukka
Snell
oikeustieteen tohtori
Tomi
Tuominen
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
apulaisprofessori
Janne
Salminen
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Viimeksi julkaistu 8.2.2018 12:09