Viikkosuunnitelma
Talousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 6/2020
Viikko 6
Perjantai 7.2.2020 klo 11.00
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 muuttamisesta (kansainvälisten kauppasääntöjen täytäntöönpanoasetuksen muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Kutsutaan kuultavaksi: ulkoministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Keskuskauppakamari. 
Valtioneuvoston selvitys: Energiayhteisön perustamissopimuksen muuttaminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut talousvaliokuntaan tiedoksi. 
Merkitään tiedoksi. 
Merkitään, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion sisällöstä neuvottelutekstin julkistamiseen saakka. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Kutsutaan kuultavaksi: työ- ja elinkeinoministeriö, oikeusministeriö, tietosuojavaltuutettu, Energiavirasto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Gasgrid Finland Oy, Suomen Kaasuenergia Oy, Energiateollisuus ry, Biokierto ja Biokaasu ry, Suomen Kaasuyhdistys ry, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry, Suomen Omakotiliitto ry. 
Ennakkokäsittely 
Valtioneuvoston selvitys: Euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen rahoittaminen valtiosopimuksen kautta
Valtioneuvoston E-selvitys
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Kutsutaan kuultavaksi: valtiovarainministeriö, Suomen Pankki, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Palkansaajien tutkimuslaitos, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, professori Päivi Leino-Sandberg, työelämäprofessori Vesa Vihriälä. 
Ennakkokäsittely 
Kaivoslaki Nyt – Lakialoite kaivoslain muuttamiseksi
Kansalaisaloite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
tutkijatohtori
Pekka
Niemelä
Itä-Suomen yliopisto
työ- ja elinkeinoministeriö
Käydään valmistava keskustelu. 
Toimenpidealoite pienten ydinreaktoreiden hyödyntämisen edistämisestä
Toimenpidealoite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
työ- ja elinkeinoministeriö
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
Omistajaohjaus
Valiokunnan oma asia
Keskustellaan asian käsittelystä. 
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnassa on kuultavana: 
lainsäädäntöneuvos
Johannes
Leppo
valtioneuvoston kanslia
Ennakkokäsittely 
Talousvaliokuntaan on saapunut ennakkokäsittelyyn jatkokirjelmä EJ 22/2019 vp - E 125/2016 vp. 
Viikko 7
Tiistai 11.2.2020 klo 12.15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Ennakkokäsittely 
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Kutsutaan kuultaviksi: valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Keva, Finanssivalvonta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Eläketurvakeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Finanssiala ry, STTK ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, KT Kuntatyönantajat, Työeläkevakuuttajat TELA ry, Suomen Tilintarkastajat ry. 
Virtuaalivaluutat
Valiokunnan oma asia
Merkitään selvitys saaduksi ja asian käsittely päättyneeksi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitusneuvos
Arto
Rajala
työ- ja elinkeinoministeriö
erityisasiantuntija
Virpi
Koivu
oikeusministeriö
tietosuojavaltuutetun toimisto
Energiavirasto
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Keskiviikko 12.2.2020 klo 11.00
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 muuttamisesta (kansainvälisten kauppasääntöjen täytäntöönpanoasetuksen muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
yksikönpäällikkö
Tuuli-Maaria
Aalto
ulkoministeriö
avustava asiantuntija
Ari-Pekka
Jämsen
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
johtaja
Timo
Vuori
Keskuskauppakamari
Torstai 13.2.2020 klo 12.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain, julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 60 §:n sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 64 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
neuvotteleva virkamies
Hannu
Koivurinta
valtiovarainministeriö
Käydään valmistava keskustelu. 
Valtioneuvoston selvitys: Euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen rahoittaminen valtiosopimuksen kautta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
alivaltiosihteeri
Tuomas
Saarenheimo
valtiovarainministeriö
vanhempi neuvonantaja
Lauri
Vilmi
Suomen Pankki
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Palkansaajien tutkimuslaitos
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
professori
Päivi
Leino-Sandberg
työelämäprofessori
Vesa
Vihriälä
Perjantai 14.2.2020 klo 11.00
Valtioneuvoston selvitys: CIRR-koron uudistaminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut talousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
toimitusjohtaja
Olli
Sipilä
Gasgrid Finland Oy
Suomen Kaasuenergia Oy
johtava asiantuntija
Kimmo
Siira
Energiateollisuus ry
toiminnanjohtaja
Anna
Virolainen-Hynnä
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
toiminnanjohtaja
Kaija
Savolainen
Suomen Omakotiliitto ry
Viimeksi julkaistu 7.2.2020 13.39