Viikkosuunnitelma
Lakivaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 6/2020
Torstai 6.2.2020 klo 10.00
Toimenpidealoite älypuhelinten käyttökiellon voimaan saattamisesta avolaitosvankien valvonnan tehostamiseksi
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
oikeusministeriö
Keskustellaan asian jatkokäsittelystä. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta (OLAF-asetuksen muutos)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut lakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
valtiovarainministeriö
oikeusministeriö
Syyttäjälaitos
Perjantai 7.2.2020 klo 9.15
Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen
Kansalaisaloite
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ylitarkastaja
Päivi
Hieta
Maahanmuuttovirasto
projektipäällikkö
Marjo
Alatalo
Helsingin kaupunki
puheenjohtaja
Yaron
Nadbornik
Helsingin juutalainen seurakunta
Viimeksi julkaistu 16.1.2020 13:54