Viikkosuunnitelma
Lakivaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 47/2019
Tiistai 19.11.2019 klo 10.30
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten muuttamiseksi viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin
Hallituksen esitys
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Henri
Isoahde
valtiovarainministeriö
lainsäädäntöneuvos
Virpi
Korhonen
oikeusministeriö
Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain 142 ja 144 §:n ja pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lausuntoa pyydetään lakivaliokunnan toimialaan liittyen erityisesti kuntalain 142 §:n ja 144 §:n muuttamisesta. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
klo 10.45
johtava lakimies
Riitta
Myllymäki
Suomen Kuntaliitto
asianajaja
Mikko
Rajala
Suomen Asianajajaliitto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
klo 10.45
KT Kuntatyönantajat
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Varsinais-Suomen liitto
Tampereen kaupunki
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
klo 10.45
STTK ry
Keskiviikko 20.11.2019 klo 9.00
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista vakavaraisuusasetuksen muuttamisesta järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamiseksi sekä direktiiviksi luotonhallinnoijista, luotonostajista ja vakuuksien realisoimisesta (järjestämättömien vastuiden kattaminen ja jälkimarkkinat)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntösihteeri
Tuukka
Vähätalo
oikeusministeriö
EU-avustaja
Henri
Jaakkola
valtiovarainministeriö
lakimies
Antti
Laitila
Finanssiala ry
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Valtakunnanvoudinvirasto
Suomen Yrittäjät ry
Ennakkokäsittely 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Raiskauksen määritelmä suostumusperustaiseksi - Suostumus2018
Kansalaisaloite
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
klo 09.30
oikeusneuvos
Timo
Ojala
korkein oikeus
hovioikeudenneuvos
Kaarlo
Hakamies
Helsingin hovioikeus
käräjätuomari
Sanna
Mikkola
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus
lainsäädäntöneuvos
Sami
Kiriakos
oikeusministeriö
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Torstai 21.11.2019 klo 10.00
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista vakavaraisuusasetuksen muuttamisesta järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamiseksi sekä direktiiviksi luotonhallinnoijista, luotonostajista ja vakuuksien realisoimisesta (järjestämättömien vastuiden kattaminen ja jälkimarkkinat)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Esitellään lausuntoluonnos. 
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
oikeusministeriö
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Lakivaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 10/2019 vp - U 27/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Raiskauksen määritelmä suostumusperustaiseksi - Suostumus2018
Kansalaisaloite
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
psykologi
Pertti
Hakkarainen
HUS Seri-tukikeskus
kehittämispäällikkö
Riitta
Silver
Tukinainen ry
ohjelmajohtaja
Minna
Säävälä
Väestöliitto ry
vaikuttamisen asiantuntija
Eero
Löytömäki
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
tutkimusavustaja
Esko
Yli-Hemminki
oikeusministeriö
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Suomen Asianajajaliitto
Perjantai 22.11.2019 klo 10.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain 142 ja 144 §:n ja pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Mervi
Kuittinen
valtiovarainministeriö
oikeusministeriö
Viimeksi julkaistu 20.11.2019 15:15