Viikkosuunnitelma
Lakivaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 6/2020
Torstai 6.2.2020 klo 10.00
Toimenpidealoite älypuhelinten käyttökiellon voimaan saattamisesta avolaitosvankien valvonnan tehostamiseksi
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
IPF Digital Finland Oy
Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta (OLAF-asetuksen muutos)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut lakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Toni
Tiala
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Miia
Ljungqvist
oikeusministeriö
valtionsyyttäjä
Ritva
Sahavirta
Syyttäjälaitos
Rattijuopumuksen promillerajat
Valiokunnan oma asia
Valiokunnassa oli kuultavana: 
erityisasiantuntija
Katariina
Paakkanen
oikeusministeriö
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Perjantai 7.2.2020 klo 9.15
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta (OLAF-asetuksen muutos)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen
Kansalaisaloite
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ylitarkastaja
Päivi
Hieta
Maahanmuuttovirasto
projektipäällikkö
Marjo
Alatalo
Helsingin kaupunki
puheenjohtaja
Yaron
Nadbornik
Helsingin juutalainen seurakunta
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Miehet ry
Viimeksi julkaistu 6.2.2020 13.36