Viikkosuunnitelma
Tarkastusvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 38/2019
Viikko 38
Tiistai 17.9.2019 klo 12.30
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan vakausmekanismin (EVM) vuoden 2018 vuosikertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) vuoden 2018 tilinpäätös, johdon kertomus ja tilintarkastajan kertomus
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti ryhtyä käsittelemään asiaa. 
Hallituksen vuosikertomus 2018
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2018 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
Kertomus
Kertomus
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 1/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Elina
Normo
valtioneuvoston kanslia
valtioneuvoston apulaiscontroller
Esko
Mustonen
valtiovarainministeriö
tilintarkastuspäällikkö
Sami
Kummila
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 1/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 2/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Keskiviikko 18.9.2019 klo 11.30
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
Kertomus
Valiokunnassa on kuultavana: 
johtaja
Teija
Tiilikainen
Ulkopoliittinen instituutti
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
Kertomus
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallituksen varajäsen
Hanna
Hyyryläinen
AIR - Avustajat Ilman Rajoja ry
klo 11.40
hallituksen jäsen
Anri
Rantala
Eduskunnan akavalaiset ry
I varapuheenjohtaja
Marja
Wallin
Eduskunnan virkamiesyhdistys ry
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Eduskunnan virkamiesyhdistys ry
Eduskunnan akavalaiset ry
AIR - Avustajat Ilman Rajoja ry
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Eduskunnan ammattiosasto ry
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Viikko 39
Tiistai 24.9.2019 klo 12.30
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2018
Kertomus
Valiokunnassa on kuultavana: 
johtava tilintarkastaja
Pontus
Londen
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
Kertomus
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 12.40
puheenjohtaja
Pasi
Tervasmäki
Eduskunnan akavalaiset ry
Eduskunnan virkamiesyhdistys ry
puheenjohtaja
Timo
Oksanen
Valtiontalouden tarkastusviraston virkamiesyhdistys ry
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen ohjauskehys)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan tiedoksi. 
Merkitään tiedoksi. 
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2019
Kertomus
Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Keskiviikko 25.9.2019 klo 11.30
Torstai 26.9.2019 klo 12.30
Hallituksen vuosikertomus 2018
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2018 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
Kertomus
Kertomus
Käsittely: Valiokunnan voimassa olevat kannanotot. 
Viimeksi julkaistu 18.9.2019 15:15