Viikkosuunnitelma
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 36/2019
Perjantai 6.9.2019 klo 10.00
Valtioneuvoston selvitys: EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset
Valtioneuvoston E-selvitys
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 6/2019 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valtioneuvoston selvitys: EU; Lääkeaineet; Euroopan komission tiedonanto koskien strategista lähestymistapaa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan tiedoksi. 
Toimenpidealoite asiakasmaksujen ulosottojen vähentämisestä
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (juomavesidirektiivi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Jarkko
Rapala
sosiaali- ja terveysministeriö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Suomen Kuntaliitto
Suomen Vesilaitosyhdistys ry
Viimeksi julkaistu 22.8.2019 16:39