Viikkosuunnitelma
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 47/2019
Tiistai 19.11.2019 klo 12.15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa oli kuultavana: 
hallitusneuvos
Tarja
Kröger
työ- ja elinkeinoministeriö
Ennakkokäsittely 
Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. 
Hallituksen esitys eduskunnalle aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Jukka
Mattila
valtiovarainministeriö
asiantuntija
Teija
Keränen
Lapin TE-toimisto
toiminnanjohtaja
Niina
Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
toiminnanjohtaja
Jukka
Haapakoski
Työttömien Keskusjärjestö ry
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Jukka
Mattila
valtiovarainministeriö
toiminnanjohtaja
Niina
Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
toiminnanjohtaja
Jukka
Haapakoski
Työttömien Keskusjärjestö ry
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
työ- ja elinkeinoministeriö
Keskiviikko 20.11.2019 klo 11.30
Hallituksen esitys eduskunnalle aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erikoistutkija
Anna-Maria
Isola
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
tutkimusprofessori
Tomi
Kyyrä
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
dosentti
Päivi
Naumanen
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa oli kuultavana: 
tutkimusprofessori
Tomi
Kyyrä
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Torstai 21.11.2019 klo 12.15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä
Hallituksen esitys
Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
tutkimuspäällikkö
Signe
Jauhiainen
Kansaneläkelaitos
ekonomisti
Juha
Rantala
Eläketurvakeskus
yhteiskuntatieteiden lisensiaatti
Simo
Aho
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Hallituksen esitys eduskunnalle aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
tutkimuspäällikkö
Signe
Jauhiainen
Kansaneläkelaitos
yhteiskuntatieteiden lisensiaatti
Simo
Aho
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Perjantai 22.11.2019 klo 11.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Käydään valmistava keskustelu. 
Hallituksen esitys eduskunnalle aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Käydään valmistava keskustelu. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitussihteeri
Tuula
Andersin
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Sirkku
Saarikoski
sosiaali- ja terveysministeriö
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 
Viimeksi julkaistu 20.11.2019 13:57