Viikkosuunnitelma
Suuri valiokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 38/2019
Keskiviikko 18.9.2019 klo 13.00
Valtioneuvoston selvityksiä EU:n neuvoston kokousten valmisteluista.
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 3/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valtioneuvoston selvitys: Oikeusvaltiokysymykset Suomen EU-puheenjohtajakaudella
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi perustuslakivaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan kannanotto tiedoksi valtioneuvostolle. 
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto: Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen lujittaminen unionissa – tilannekatsaus ja mahdolliset jatkotoimet
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi perustuslakivaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan kannanotto tiedoksi valtioneuvostolle. 
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi aloittaa neuvottelut energiaperuskirjan uudistamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Perjantai 20.9.2019 klo 13.30
Valtioneuvoston selvityksiä EU:n neuvoston kokousten valmisteluista.
Euroopan unionin neuvoston kokous 22.-24.9.2019 (epävirallinen maatalous- ja kalastusministerikokous 22.-24.9.2019)
Euroopan unionin neuvoston kokous 18.6.2019 (Maatalous- ja kalastusneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Euroopan unionin neuvoston kokous 15.7.2019 (Maatalous- ja kalastusneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Euroopan unionin neuvoston kokous 24.9.2019 (liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto /energia 24.9.2019)
Euroopan unionin neuvoston kokous 26.-27.9.2019 (Kilpailukykyneuvosto)
Epävirallinen kilpailukykyministereiden kokous 4.-5.7.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Euroopan unionin neuvoston kokous 8.7.2019 (Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Epävirallinen kauppaministerikokous 1.10.2019
Euroopan unionin neuvoston kokous 16.5.2019 (Ulkoasiainneuvosto kehitysministerikokoonpanossa 16.5.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Euroopan unionin neuvoston kokous 27.5.2019 (Ulkoasiainneuvosto (kauppaministerit))
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Viimeksi julkaistu 13.9.2019 15:12