Viikkosuunnitelma
Ulkoasiainvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 38/2019
Tiistai 17.9.2019 klo 12.00
Valtioneuvoston selvitys: Nicaraguan tilanteen johdosta käyttöön otettavat rajoittavat toimenpiteet
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään asian käsittelystä. 
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta neuvoston päätös. 
Valtioneuvoston selvitys: Komission laajentumispaketti 2019: yleinen osuus ja maakohtaiset arviot
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
osastopäällikkö
Pilvi-Sisko
Vierros-Villeneuve
ulkoministeriö
yksikönpäällikkö
Markku
Lampinen
ulkoministeriö
Valtioneuvoston selvitys: EU/UTP/EDUSKUNNALLE TIEDOTTAMINEN: Euroopan komission ja ulkosuhdehallinnon EU-Kiina suhteiden tiedonanto
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
osastopäällikkö
Piritta
Asunmaa
ulkoministeriö
apulaisosastopäällikkö
Pekka
Kaihilahti
ulkoministeriö
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin tiedonanto "Euroopan unioni, Latinalainen Amerikka ja Karibia: Yhdistäen voimat yhteiselle tulevaisuudelle"
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
osastopäällikkö
Piritta
Asunmaa
ulkoministeriö
apulaisosastopäällikkö
Pekka
Kaihilahti
ulkoministeriö
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (EUNAVFOR MED) Välimerellä laittoman ihmissalakuljetuksen torjumiseksi
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Jatkokirjelmä UTPJ 6/2019 vp - UTP 8/2015 vp on saapunut eduskuntaan. 
Jatkokirjelmä "EU:n sotilaallinen kriisinhallintaoperaatio EUNAVFOR MED SOPHIA –operaation mandaatin jatkaminen" 
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta neuvoston päätös. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
lähetystöneuvos
Outi
Hyvärinen
ulkoministeriö
vanhempi osastoesiupseeri
Matti
Kemppilä
puolustusministeriö
Valtioneuvoston selvitys: Puolustusvoimien pääsotaharjoitus ARCTIC LOCK vuonna 2021; tilannekatsaus
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Päätetään asian käsittelystä. 
Keskiviikko 18.9.2019 klo 11.00
Hallituksen vuosikertomus 2018
Kertomus
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
alivaltiosihteeri
Pekka
Puustinen
ulkoministeriö
taloussuunnittelupäällikkö
Katja
Bordi
ulkoministeriö
Käydään valmistava keskustelu. 
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2018
Kertomus
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
puheenjohtaja, kansanedustaja
Juho
Eerola
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta
kansainvälisten asiain neuvos
Mari
Herranen
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta
Käydään valmistava keskustelu. 
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Valtioneuvoston selvitys: Pohjoismaisen yhteistyön vuosikertomus 2018
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valiokunnassa on kuultavana: 
klo 11.15
Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikkö
Johan
Schalin
ulkoministeriö
Torstai 19.9.2019 klo 12.00
Venäjä - ajankohtaiskatsaus
Valiokunnan oma asia
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
apulaisprofessori
Katri
Pynnöniemi
Aleksanteri-Instituutti, Helsingin yliopisto
vanhempi tutkija
Jussi
Lassila
Ulkopoliittinen instituutti
vanhempi neuvonantaja
Laura
Solanko
Suomen Pankki
everstiluutnantti, sotilasprofessori
Petteri
Lalu
Maanpuolustuskorkeakoulu
Perjantai 20.9.2019 klo 11.00
Ison-Britannian suurlähettiläs Tom Doddin tapaaminen
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian välisen vapaakauppasopimuksen neuvottelemisesta (Indonesian kanssa tehtävä vapaakauppasopimus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 11.30
yksikönpäällikkö
Tuuli-Maaria
Aalto
ulkoministeriö
avustaja
Saara
Harju
ulkoministeriö
lähetystöneuvos
Anssi
Kullberg
ulkoministeriö
Intian ulkoministeri Dr. Subrahmanyam Jaishankarin tapaaminen
Viimeksi julkaistu 17.9.2019 10:00