Viikkosuunnitelma
Puolustusvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 49/2019
Viikko 49
Tiistai 3.12.2019 klo 10.30
Suomen puolustuskyvyn kehittäminen vaalikaudella 2019-2023
Valiokunnan oma asia
Valmiuden kehittäminen 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
yksikön johtaja, prikaatikenraali
Antti
Lehtisalo
puolustusministeriö
vanhempi osastoesiupseeri
Jyri
Kopare
puolustusministeriö
valmiuspäällikkö, prikaatikenraali
Kari
Nisula
Pääesikunta
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta asiantuntijakuulemisten osalta. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Keskiviikko 4.12.2019 klo 9.30
Euroopan puolustusrahasto
Valiokunnan oma asia
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
yksikön johtaja
Tarja
Jaakkola
puolustusministeriö
neuvotteleva virkamies
Mari
Eteläpää
puolustusministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
EU-keskustelu lyijyammuksista
Valiokunnan oma asia
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
yksikön johtaja, prikaatikenraali
Antti
Lehtisalo
puolustusministeriö
vanhempi osastoesiupseeri
Jyri
Kopare
puolustusministeriö
logistiikkasektorin johtaja, insinöörieverstiluutnantti
Mika
Karppinen
Pääesikunta
valmius- ja turvallisuuspäällikkö
Mika
Peltoniemi
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
2. varapuheenjohtaja
Sami
Kesäjärvi
Reserviläisurheiluliitto ry
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Torstai 5.12.2019 klo 10.00
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
PLM:n ja SM:n selvitys; Puolustusvoimien ja poliisin työnjako yleisellä paikalla lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten torjunnassa
Valiokunnan oma asia
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
vanhempi osastoesiupseeri
Tommi
Lappalainen
puolustusministeriö
everstiluutnantti
Petri
Majuri
Pääesikunta
poliisitarkastaja
Konsta
Arvelin
Poliisihallitus
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Viikko 50
Perjantai 13.12.2019 klo 9.30
Valtioneuvoston selvitys: EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä puolustusyhteistyön kehittäminen; Eurooppa-neuvoston 15.12.2016 seuranta
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Puolustusvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UTPJ 10/2019 vp - UTP 3/2017 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Suomi-Ruotsi puolustusyhteistyö
Valiokunnan oma asia
Valiokunnassa on kuultavana: 
osastopäällikkö, ylijohtaja
Janne
Kuusela
puolustusministeriö
Viimeksi julkaistu 12.12.2019 9:54