Viikkosuunnitelma
Suuri valiokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 14/2020
Perjantai 3.4.2020 klo 13.30, Pikkuparlamentin auditorio
Valtioneuvoston selvityksiä EU:n neuvoston kokousten valmisteluista.
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta (ns. slot-asetuksen muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Asiaa on käsitelty aiemmin asiana: E 18/2020 vp. 
Valtioneuvoston selvitys: EU; kulttuuri: neuvoston päätös Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen kulttuuriyhteistyötä koskevan pöytäkirjan 5 artiklassa määrätyn audiovisuaalisia yhteistuotantoja varten myönnetyn oikeuden soveltamisajan jatkamisesta 1.7.2020 – 30.6.2023
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valtioneuvoston selvitys: Päästökauppaa koskevat valtiontuen suuntaviivat vuoden 2020 jälkeen; komission luonnos suuntaviivoiksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi ympäristövaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan kannanotto tiedoksi valtioneuvostolle. 
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Merkitään saapuneeksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 12/2020 vp 
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi maa- ja metsätalousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Muuttunut asiaksi: U 4/2020 vp. 
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 3/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
 
Merkitään saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 2/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Valtioneuvoston E-selvitys
Euroryhmä 9.4.2020
Eurooppa-neuvoston jäsenten videokokous koronavirustilanteen hallinnasta 26.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Laajennetun euroryhmän videokokous 24.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 24.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Maatalous- ja kalastusministereiden videokokous 25.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Merkitään raportti saapuneeksi 
Epävirallinen kaupunkiasioista vastaavien ministereiden kokous 14.6.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Euroopan unionin neuvoston kokous 2.-3.12.2019 (liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto /liikenne, televiestintä 2.-3.12.)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Euroopan unionin neuvoston kokous 4.12.2019 (Energianeuvosto 4.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Euroopan unionin neuvoston kokous 9.-10.12.2019 (työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttajaneuvosto 9.-10.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Euroopan unionin neuvoston kokous 16.-17.12.2019 (Maatalous- ja kalastusneuvosto 16.-17.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Euroopan unionin neuvoston kokous 20.1.2020 (Ulkoasiainneuvosto 20.1.2020)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Euroopan unionin neuvoston kokous 27.1.2020 (Maatalous- ja kalastusneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Euroopan unionin neuvoston kokous 13.2.2020 (Ylimääräinen terveysneuvosto, uusi koronavirus)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Euroopan unionin neuvoston kokous 17.2.2020 (Yleisten asioiden neuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Merkitään raportti saapuneeksi 
Euroopan unionin neuvoston kokous 20.2.2020 (Koulutusneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Euroopan unionin neuvoston kokous 17.2.2020 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Merkitään raportti saapuneeksi 
Euroopan unionin neuvoston kokous 27.-28.2.2020 (Kilpailukykyneuvosto 27.-28.2.2020)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Euroopan unionin neuvoston kokous 25.2.2020 (Yleisten asioiden neuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Epävirallinen ulkoministerikokous 5.-6.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Ylimääräinen ulkoasiainneuvoston kokous 6.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Euroopan unionin neuvoston kokous 6.3.2020 (Ylimääräinen terveysneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Viimeksi julkaistu 31.3.2020 9:03