Viikkosuunnitelma
Ympäristövaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 16/2020
Torstai 16.4.2020 klo 10.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Sari
Rapinoja
ympäristöministeriö
ympäristöneuvos
Maarit
Haakana
ympäristöministeriö
erityisasiantuntija
Eleonoora
Eilittä
liikenne- ja viestintäministeriö
lainsäädäntöneuvos
Markus
Tervonen
oikeusministeriö
Liikenne- ja viestintävirasto
Suomen Kuntaliitto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
valtiovarainministeriö
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Energiateollisuus ry
Päivittäistavarakauppa ry
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Rakennusteollisuus RT ry
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry
Kempower Oy
Parkkisähkö Oy
Liikennevirta Oy
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Asiantuntijoiden kuuleminen jatkuu torstaina 23.4.2020 klo 10.00. 
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Etäkuuleminen 
Viimeksi julkaistu 6.4.2020 10:12