Viikkosuunnitelma
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 43/2020
Tiistai 20.10.2020 klo 10.00
Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Jatketaan yleiskeskustelua. 
Esitellään mietintöluonnos. 
Keskiviikko 21.10.2020 klo 9.30
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
 
Käydään valmistava keskustelu. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
 
Käydään valmistava keskustelu. 
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Keskustellaan asiantuntijasuunnitelmasta. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja yleisestä asumistuesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa on kuultavana: 
hallitussihteeri
Pekka
Paaermaa
sosiaali- ja terveysministeriö
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien valtion osuuden maksamista koskevien säännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa on kuultavana: 
Etäkuuleminen 
hallitussihteeri
Hanna
Tossavainen
sosiaali- ja terveysministeriö
klo 09.40
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Kansaneläkelaitos
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 09.45
Oulun kaupunki
perusturvajohtaja
Juha
Metso
Espoon kaupunki
Raahen kaupunki
perusturvajohtaja
Leena
Karjalainen
Tornion kaupunki
Torstai 22.10.2020 klo 10.00
Perjantai 23.10.2020 klo 9.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitussihteeri
Pekka
Paaermaa
sosiaali- ja terveysministeriö
sisältövastaava
Maria
Kauppinen
Työllisyysrahasto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Verohallinto
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Akava ry
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 09.15
Suomen Kuntaliitto
hallintojohtaja
Lauri
Tanner
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
toimialajohtaja
Jari
Petäjä
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
kuntayhtymän johtaja
Maire
Ahopelto
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 10.00
Vastine 
neuvotteleva virkamies
Merituuli
Mähkä
sosiaali- ja terveysministeriö
ylilääkäri
Ritva
Halila
sosiaali- ja terveysministeriö
Epävirallinen etäkokokous: Valiokunnan ja Kelan edustajien yhteinen keskustelutilaisuus kuntoutuksen uudistamisesta ja tiekartasta 22.10.2020 klo 10.00, E 452
Epävirallinen etäkokokous 23.10.2020 klo 9.00, E 452
Viimeksi julkaistu 19.10.2020 20.37