Viikkosuunnitelma
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 52/2020
Viikko 2
Keskiviikko 13.1.2021 klo 8.30
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Mira
Turpeinen
oikeusministeriö
lainsäädäntöneuvos
Marietta
Keravuori-Rusanen
oikeusministeriö
ylitarkastaja
Tomi
Paavola
liikenne- ja viestintäministeriö
lainsäädäntöneuvos
Tiina
Ferm
sisäministeriö
ylitarkastaja
Outi
Leinonen
sisäministeriö
budjettineuvos
Riitta
Aejmelaeus
valtiovarainministeriö
osastopäällikkö
Susanna
Metsälampi
Liikenne- ja viestintävirasto
hallitusneuvos
Kirsi
Ruuhonen
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Merituuli
Mähkä
sosiaali- ja terveysministeriö
lääkintöneuvos
Anni-Riitta
Virolainen-Julkunen
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Liisa
Katajamäki
sosiaali- ja terveysministeriö
lakimies
Mirka-Tuulia
Kuoksa
sosiaali- ja terveysministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
korkein hallinto-oikeus
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
Huoltovarmuuskeskus
Kansaneläkelaitos
Opetushallitus
Poliisihallitus
Tulli
Työterveyslaitos
Kirkkohallitus
Suomen ortodoksinen kirkollishallitus
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Akava ry
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
Ammattiliitto Pro ry
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Invalidiliitto ry
Linja-autoliitto
LiveFIN ry
Lääkäripalveluyritykset ry
Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
RAKLI ry
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Suomen Kiinteistöliitto ry
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
Suomen Lääkäriliitto ry
Suomen Paikallisliikenneliitto ry
Suomen sairaanhoitajaliitto ry
Suomen Taksiliitto ry
Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto r.y.
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
STTK ry
Tapahtumateollisuus ry
Tehy ry
Yleisten kirjastojen neuvosto
Finnair Oyj
Finavia Oyj
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
VR-Yhtymä Oy
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Finanssiala ry yhtyy Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry:n lausuntoon.Finlands Festivals ilmoitti, että Mara ry:n lausunnossa on huomioitu myös heidän kantojaan. 
Keskiviikko 13.1.2021 klo 10.15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
lakimies
Jean-Tibor
IsoMauno
Suomen Kuntaliitto
apulaiskaupunginjohtaja
Timo
Aronkytö
Vantaan kaupunki
toimialajohtaja
Juha
Jolkkonen
Helsingin kaupunki
ylilääkäri
Asko
Järvinen
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
hallitusneuvos
Kirsi
Ruuhonen
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Merituuli
Mähkä
sosiaali- ja terveysministeriö
lääkintöneuvos
Anni-Riitta
Virolainen-Julkunen
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Liisa
Katajamäki
sosiaali- ja terveysministeriö
lakimies
Mirka-Tuulia
Kuoksa
sosiaali- ja terveysministeriö
Keskiviikko 13.1.2021 klo 12.45
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ylilääkäri
Riitta
Pöllänen
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
aluehallintoylilääkäri
Laura
Blåfield
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
lapsiasiavaltuutettu
Elina
Pekkarinen
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
hallituksen jäsen
Elias
Vartio
Vammaisfoorumi ry
hallitusneuvos
Kirsi
Ruuhonen
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Merituuli
Mähkä
sosiaali- ja terveysministeriö
lääkintöneuvos
Anni-Riitta
Virolainen-Julkunen
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Liisa
Katajamäki
sosiaali- ja terveysministeriö
lakimies
Mirka-Tuulia
Kuoksa
sosiaali- ja terveysministeriö
Keskiviikko 13.1.2021 klo 14.30
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
asiantuntija
Tea
Taivalkoski
Kaupan liitto ry edustaen myös Päivittäistavarakauppa ry:tä
työmarkkinalakimies
Maija
Mattila
Suomen Varustamot ry
työympäristöasiantuntija
Merja
Vihersalo
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
lakimies
Kai
Massa
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
johtava elinkeinoasiantuntija
Aino
Närkki
Hyvinvointiala HALI ry
asiantuntija
Karoliina
Katila
Suomen Yrittäjät ry
hallitusneuvos
Kirsi
Ruuhonen
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Merituuli
Mähkä
sosiaali- ja terveysministeriö
lääkintöneuvos
Anni-Riitta
Virolainen-Julkunen
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Liisa
Katajamäki
sosiaali- ja terveysministeriö
lakimies
Mirka-Tuulia
Kuoksa
sosiaali- ja terveysministeriö
Epävirallinen etäkokokous 13.1.2021 klo 8.30, E 452
Epävirallinen etäkokokous 13.1.2021 klo 10.15, E 452
Epävirallinen etäkokokous 13.1.2021 klo 12.45, E 452
Epävirallinen etäkokokous 13.1.2021 klo 14.30, E 452
Viimeksi julkaistu 13.1.2021 12.04