Viikkosuunnitelma
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 23/2020
Torstai 4.6.2020 klo 10.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain, lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain ja tartuntatautilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa on etäkuultavana: 
sosiaali- ja terveysministeriö
Perjantai 5.6.2020 klo 10.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain, lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain ja tartuntatautilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Pyydetty kirjallisia asiantuntijalausuntoja 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Pyydetty kirjallisia asiantuntijalausuntoja 
Viimeksi julkaistu 29.5.2020 15.00