Viikkosuunnitelma
Hallintovaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 15/2020
Maanantai 6.4.2020 klo 12.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Jatketaan valmistavaa keskustelua. 
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 4/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Merkitään valiokunnalle jaetuksi: TEM:n asetusluonnos. 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 3/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 12.30
neuvotteleva virkamies
Matti
Sillanmäki
valtiovarainministeriö
kehittämispäällikkö
Jukka
Hakola
Suomen Kuntaliitto
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Keskiviikko 8.4.2020 klo 11.15
Kokousvaraus
Torstai 9.4.2020 klo 9.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa on kuultavana: 
klo 09.15
erityisasiantuntija
Eliisa
Hujala
työ- ja elinkeinoministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
klo 09.15
sisäministeriö
Suomen Kuntaliitto
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Viimeksi julkaistu 6.4.2020 11:48