Viikkosuunnitelma
Hallintovaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 40/2020
Keskiviikko 30.9.2020 klo 11.15
Ei kokousta
Torstai 1.10.2020 klo 11.45
Hallituksen esitys eduskunnalle yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi tietosuojalain ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 1 ja 54 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valtioneuvoston selvitys: komission tiedonannosta ampuma-aseiden laittoman kaupan torjuntaa koskevaksi EU:n toimintasuunnitelmaksi vuosille 2020-2025
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valtioneuvoston selvitys: EU:n ihmiskaupan vastaisen toiminnan tehostaminen; uuden lähestymistavan valmistelu
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston E-selvitys
Hallintovaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 16/2020 vp - E 6/2020 vp. 
Toimenpidealoite henkilökortin maksuttomuudesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Toimenpidealoite tasa-arvoisen vuorovanhemmuuden tukemisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Hallituksen vuosikertomus 2019
Kertomus
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitusneuvos
Johanna
Hakala
sisäministeriö
yli-insinööri
Jaana
Rajakko
sisäministeriö
poliisijohtaja
Stefan
Gerkman
sisäministeriö
kehittämisjohtaja
Harri
Martikainen
sisäministeriö
hallitusneuvos
Pirjo
Kainulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Joni
Komulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Minna-Marja
Jokinen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Isamaria
Mäkiaho
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Sari
Hosionaho
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Merja
Hilpinen
opetus- ja kulttuuriministeriö
neuvotteleva virkamies
Johanna
Hautakorpi
oikeusministeriö
Merkitään valiokunnalle jaetuksi: K 1/2020 vp - Lausumat hallintovaliokunnan toimialalla. 
Merkitään, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu keskiviikkona 23.9.2020 pidetyssä epävirallisessa etäkokouksessa. 
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 168/2007 muuttamisesta (Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisasetuksen muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnassa on kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Anna-Elina
Pohjolainen
oikeusministeriö
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
sisäministeriö
Merkitään, että alla mainittu asiantuntija on kuultu tiistaina 22.9.2020 pidetyssä epävirallisessa etäkuulemisessa. 
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannot koskien yleisen tietosuoja-asetuksen arviointia ja uudelleentarkastelua sekä rikosasioiden tietosuojadirektiivin kanssa yhdenmukaistettavista EU-säädöksiä
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Virpi
Koivu
oikeusministeriö
apulaistietosuojavaltuutettu
Anu
Talus
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Merkitään, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu tiistaina 22.9.2020 pidetyssä epävirallisessa etäkuulemisessa. 
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Merkitään, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu perjantaina 25.9.2020 pidetyssä epävirallisessa etäkuulemisessa. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitussihteeri
Heidi
Alajoki
valtioneuvoston kanslia
toimialajohtaja
Max
Hamberg
valtioneuvoston kanslia
lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö
Sami
Kivivasara
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Riina
Muurila
sisäministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
ulkoministeriö
puolustusministeriö
liikenne- ja viestintäministeriö
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
opetus- ja kulttuuriministeriö
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori
Tomi
Voutilainen
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
asiantuntija, elinkeinopolitiikka
Tuomas
Ylitalo
Palvelualojen työnantajat PALTA ry
erityisasiantuntija
Päivi
Kiiskinen
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
toiminnanjohtaja
Jukka
Haapakoski
Työttömien Keskusjärjestö ry
varapääluottamusmies
Marika
Englund
Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry
varapuheenjohtaja
Merja
Toijonen
Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry
toimitusjohtaja
Merru
Tuliara
Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Ammattiliitto Pro ry
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Merkitään, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu perjantaina 18.9.2020 pidetyssä epävirallisessa etäkokouksessa. 
Merkitään, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu keskiviikkona 23.9.2020 pidetyssä epävirallisessa etäkokouksessa. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
professori
Olli
Mäenpää
oikeusturvayksikön päällikkö
Päivi
Lahtinen
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Raaseporin kaupunki
Kaustisen seutukunta
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Mielenterveyden keskusliitto
Vastine 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitussihteeri
Meri
Pensamo
työ- ja elinkeinoministeriö
johtava asiantuntija
Tanja
Ståhlberg
työ- ja elinkeinoministeriö
hallitussihteeri
Eeva
Vartio
työ- ja elinkeinoministeriö
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Merkitään, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu tiistaina 22.9.2020 pidetyssä epävirallisessa etäkokouksessa. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Antto
Korhonen
valtiovarainministeriö
hallitussihteeri
Meri
Pensamo
työ- ja elinkeinoministeriö
neuvotteleva virkamies
Lari
Anttonen
työ- ja elinkeinoministeriö
Merkitään valiokunnalle jaetuksi: PeVL 25/2020 vp. 
Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus
Kansalaisaloite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sisäministeriö
Maahanmuuttovirasto
Merkitään, että alla mainitut asiantuntijalausunnot on otettu vastaan perjantaina 25.9.2020 pidetyssä epävirallisessa etäkokouksessa. 
Valtioneuvoston selvitys: Muuttoliike; EU:n tuleva maahanmuutto- ja turvapaikkauudistus
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ylijohtaja
Minna
Hulkkonen
sisäministeriö
ylijohtaja
Jari
Kähkönen
Maahanmuuttovirasto
Merkitään, että alla mainitut asiantuntijat on kuultu perjantaina 25.9.2020 pidetyssä epävirallisessa etäkokouksessa. 
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Perjantai 2.10.2020 klo 11.15
Hallituksen esitys eduskunnalle yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi tietosuojalain ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 1 ja 54 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen  
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Virpi
Koivu
oikeusministeriö
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
ulkoministeriö
puolustusministeriö
sisäministeriö
suojelupoliisi
tiedusteluvalvontavaltuutetun toimisto
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
oikeuskanslerinvirasto
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
Varsinaisen kokouksen päätösasia. 
Käydään epävirallista valmistavaa keskustelua. 
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Käydään epävirallista valmistavaa keskustelua. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
oikeuskanslerinvirasto
Europolin parlamentaarisen valvontaryhmän (JPSG) 7. kokous (etäkokous), 1. päivä 28.9.2020 klo 14.00
Europolin parlamentaarisen valvontaryhmän (JPSG) 7. kokous (etäkokous), 2. päivä 29.9.2020 klo 10.00
Hallintovaliokunnan epävirallinen etäkokous 2.10.2020 klo 11.15
Viimeksi julkaistu 30.9.2020 16.49