Viikkosuunnitelma
Hallintovaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 3/2021
Tiistai 19.1.2021 klo 12.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Käydään epävirallista valmistavaa keskustelua. 
Etäkuuleminen, vastine 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitusneuvos
Kirsi
Ruuhonen
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Merituuli
Mähkä
sosiaali- ja terveysministeriö
lääkintöneuvos
Anni-Riitta
Virolainen
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Liisa
Katajamäki
sosiaali- ja terveysministeriö
lakimies
Mirka-Tuulia
Kuoksa
sosiaali- ja terveysministeriö
erityisasiantuntija
Stina
Oksa
sosiaali- ja terveysministeriö
Perjantai 22.1.2021 klo 11.00
Sisäministeriön perustuslain 47 §:n 2 momentissa tarkoitettu selvitys siviilitiedustelulainsäädännöstä
Valiokunnan oma asia
Merkitään valiokunnalle jaetuksi: sisäministeriön perustuslain 47 §:n 2 momentissa tarkoitettu selvitys siviilitiedustelua koskevasta lainsäädännöstä. 
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Vastine 
Kirkkohallitus
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitusneuvos
Kirsi
Ruuhonen
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Merituuli
Mähkä
sosiaali- ja terveysministeriö
lääkintöneuvos
Anni-Riitta
Virolainen
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Liisa
Katajamäki
sosiaali- ja terveysministeriö
lakimies
Mirka-Tuulia
Kuoksa
sosiaali- ja terveysministeriö
erityisasiantuntija
Stina
Oksa
sosiaali- ja terveysministeriö
ylitarkastaja
Tomi
Paavola
liikenne- ja viestintäministeriö
lainsäädäntöneuvos
Mira
Turpeinen
oikeusministeriö
lainsäädäntöneuvos
Marietta
Keravuori-Rusanen
oikeusministeriö
lainsäädäntöneuvos
Tiina
Ferm
sisäministeriö
ylitarkastaja
Outi
Leinonen
sisäministeriö
hallitusneuvos
Janne
Öberg
valtiovarainministeriö
hallitusneuvos
Ismo
Mäenpää
valtiovarainministeriö
budjettineuvos
Riitta
Aejmelaeus
valtiovarainministeriö
hallitussihteeri
Sami
Teräväinen
työ- ja elinkeinoministeriö
lainsäädäntöjohtaja
Hanna
Nordström
puolustusministeriö
osastopäällikkö
Susanna
Metsälampi
Liikenne- ja viestintävirasto
poliisiylitarkastaja
Karl
Linderborg
Poliisihallitus
tulliylitarkastaja
Sami
Vainikka
Tulli
aluehallintoylilääkäri
Laura
Nikunen
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
lakimies
Jean-Tibor
IsoMauno
Suomen Kuntaliitto
professori
Olli
Mäenpää
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Kirkkohallitus
Suomen ortodoksinen kirkollishallitus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Puolustusvoimat
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Vantaan kaupunki
Turun kaupunki
Jämsän kaupunki
VR-Yhtymä Oy
Linja-autoliitto
Finnair Oyj
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Suomen Yrittäjät ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
STTK ry
Akava ry
Suomen Varustamot ry
Suomen Taksiliitto ry
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 14.1.2021: 
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Epävirallinen etäkokous, sähköinen kokous, ei kokouspaikkaa 19.1.2021 klo 12.00
Viimeksi julkaistu 15.1.2021 9.46