Viikkosuunnitelma
Perustuslakivaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 14/2020
Keskiviikko 1.4.2020 klo 9.30
Peruutettu kokous
Torstai 2.4.2020 klo 8.30
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
Muu asia
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
alivaltiosihteeri
Timo
Lankinen
valtioneuvoston kanslia
lainsäädäntöneuvos
Sanna
Helopuro
valtioneuvoston kanslia
lääkintöneuvos
Katri
Makkonen
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Anne
Ilkka
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Jaana
Huhta
sosiaali- ja terveysministeriö
erityisasiantuntija
Virva
Juurikkala
sosiaali- ja terveysministeriö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
professori
Tuomas
Ojanen
professori
Janne
Salminen
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori
Mikael
Hidén
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
Muu asia
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
alivaltiosihteeri
Timo
Lankinen
valtioneuvoston kanslia
lainsäädäntöneuvos
Sanna
Helopuro
valtioneuvoston kanslia
johtaja
Heidi
Tahvanainen
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Merituuli
Mähkä
sosiaali- ja terveysministeriö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
professori
Tuomas
Ojanen
professori
Janne
Salminen
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori
Mikael
Hidén
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96–103 §:n soveltamisen jatkamisesta
Muu asia
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
alivaltiosihteeri
Timo
Lankinen
valtioneuvoston kanslia
lainsäädäntöneuvos
Sanna
Helopuro
valtioneuvoston kanslia
neuvotteleva virkamies
Elina
Isoksela
työ- ja elinkeinoministeriö
neuvotteleva virkamies
Eila
Mustonen
sosiaali- ja terveysministeriö
ylilääkäri
Kaisa
Halinen
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Marjukka
Vallimies-Patomäki
sosiaali- ja terveysministeriö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
professori
Tuomas
Ojanen
professori
Janne
Salminen
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
professori
Mikael
Hidén
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
Muu asia
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 09.30
alivaltiosihteeri
Timo
Lankinen
valtioneuvoston kanslia
lainsäädäntöneuvos
Sanna
Helopuro
valtioneuvoston kanslia
johtaja
Heidi
Tahvanainen
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Merituuli
Mähkä
sosiaali- ja terveysministeriö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
professori
Veli-Pekka
Viljanen
professori
Janne
Salminen
professori
Lasse
Lehtonen
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
klo 09.30
professori
Kaarlo
Tuori
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi
Muu asia
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 10.30
hallitusneuvos
Liisa
Huhtala
työ- ja elinkeinoministeriö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
professori
Veli-Pekka
Viljanen
professori
Tuomas
Ojanen
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
tietosuojavaltuutettu
Reijo
Aarnio
tietosuojavaltuutetun toimisto
professori
Tuomas
Ojanen
OTT, yliopistonlehtori
Anu
Mutanen
professori
Lasse
Lehtonen
oikeustieteen tohtori, dosentti
Liisa
Nieminen
professori
Eeva
Nykänen
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava ympäristövaliokunnalle. 
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
Lakialoite laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi
Muu asia
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Perjantai 3.4.2020 klo 9.30
Muu asia: Valtioneuvoston asetus liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi
Muu asia
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
strategiajohtaja
Liisa-Maria
Voipio-Pulkki
sosiaali- ja terveysministeriö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
professori
Veli-Pekka
Viljanen
professori
Tuomas
Ojanen
professori
Janne
Salminen
Viimeksi julkaistu 1.4.2020 22:39