Viikkosuunnitelma
Valtiovarainvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 15/2020
Maanantai 6.4.2020 klo 11.30
Valtiovarainvaliokunta
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin ja euroalueen vakaudenhallinnan turvaamiseksi ehdotetut rahoitusjärjestelyt koronakriisin vuoksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa on kuultavana: 
lainsäädäntöneuvos
Seppo
Tanninen
valtiovarainministeriö
Hyväksytään valiokunnan kannanotto: 
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 
Valtioneuvoston selvitys: Yleiseurooppalaisen takuurahaston perustaminen vastauksena covid-19 aiheuttamaan häiriötilaan
Valtioneuvoston E-selvitys
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa on kuultavana: 
lainsäädäntöneuvos
Seppo
Tanninen
valtiovarainministeriö
Valtioneuvoston selvitys: Komission lisätalousarvioesitys nro 2 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020, komission ehdotus joustovälineen varojen käyttöönotosta, komission ehdotus ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta ja komission ehdotus neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 1311/2013 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa on kuultavana: 
klo 11.50
neuvotteleva virkamies
Anna
Hyvärinen
valtiovarainministeriö
Hyväksytään valiokunnan kannanotto: 
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppalaisen väliaikaisen tuen välineestä työttömyysriskien vähentämiseksi koronaviiruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa (SURE)
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Tuukka
Taipale
valtiovarainministeriö
finanssineuvos
Laura
Vartia
valtiovarainministeriö
Ennakkokäsittely 
Viimeksi julkaistu 6.4.2020 11:09