Viikkosuunnitelma
Valtiovarainvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 43/2020
Tiistai 20.10.2020 klo 9.30
Kunta- ja terveysjaosto
Ei kokousta
Tiistai 20.10.2020 klo 10.30
Verojaosto
Ei kokousta
Tiistai 20.10.2020 klo 11.00
Liikennejaosto
Ei kokousta
Tiistai 20.10.2020 klo 12.00
Valtiovarainvaliokunta
Ei kokousta
Keskiviikko 21.10.2020 klo 8.30
Työ- ja elinkeinojaosto
Ei kokousta
Keskiviikko 21.10.2020 klo 9.00
Hallinto- ja turvallisuusjaosto
Ei kokousta
Keskiviikko 21.10.2020 klo 9.30
Sivistys- ja tiedejaosto
Ei kokousta
Keskiviikko 21.10.2020 klo 10.30
Maatalousjaosto
Ei kokousta
Keskiviikko 21.10.2020 klo 11.45
Asunto- ja ympäristöjaosto
Ei kokousta
Keskiviikko 21.10.2020 klo 12.45
Hallinto- ja turvallisuusjaosto
Ei kokousta
Torstai 22.10.2020 klo 8.30
Hallinto- ja turvallisuusjaosto
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Pl. 27 
Jaostossa ovat kuultavina: 
eversti
Manu
Tuominen
Pääesikunta
suunnittelupäällikkö, eversti
Jyrki
Kaisanlahti
Maavoimien esikunta
suunnittelupäällikkö, kommodori
Janne
Muurinen
Merivoimien esikunta
suunnittelupäällikkö, eversti
Aki
Puustinen
Ilmavoimien esikunta
Jaostoon ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Patria Oyj
Nammo Lapua Oy
Insta Group Oy
ulkoministeriö
sisäministeriö
puolustusministeriö
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta
Naisten Valmiusliitto ry
Reserviläisliitto ry
Keskustellaan asian jatkokäsittelystä; mahdolliset lisäasiantuntijat. 
Käydään alustava valmistava keskustelu; Pl. 28 (Tulli) 
Torstai 22.10.2020 klo 9.30
Kunta- ja terveysjaosto
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen  
Jaostossa ovat kuultavina: 
Mielenterveyspalvelut 
erityisasiantuntija
Riina-Maria
Leskelä
sosiaali- ja terveysministeriö
hankepäällikkö
Turkka
Sinisalo
Mielenterveyspooli
psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja
Mikko
Tamminen
Helsingin kaupunki
toiminnanjohtaja
Pia
Hytönen
Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami
Jaostoon on saapunut kirjallinen lausunto: 
Suomen Kuntaliitto
Torstai 22.10.2020 klo 10.30
Verojaosto
Hallituksen esitys eduskunnalle listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi sääntelyksi
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 
Jaostossa ovat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Timo
Annala
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Filip
Kjellberg
valtiovarainministeriö
Jaostoon on saapunut kirjallinen lausunto: 
Suomen Asianajajaliitto
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2021 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Jaostossa ovat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Timo
Annala
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Filip
Kjellberg
valtiovarainministeriö
Jaostoon on saapunut kirjallinen lausunto: 
Autotuojat ja -teollisuus ry
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustamisesta (Tulli-ohjelma)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Jaoston päätösehdotus: Kannanotto. 
Etäkuuleminen 
Jaostossa on kuultavana: 
klo 11.00
lainsäädäntöneuvos
Jukka M.
Kekkonen
valtiovarainministeriö
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustamisesta)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Jaoston päätösehdotus: Kannanotto. 
Etäkuuleminen 
Jaostossa on kuultavana: 
klo 11.05
neuvotteleva virkamies
Tiina
Maisala
valtiovarainministeriö
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 
Jaostossa ovat kuultavina: 
klo 11.15
lainsäädäntöneuvos
Jukka
Vanhanen
valtiovarainministeriö
ylijohtaja
Riitta
Kaivosoja
opetus- ja kulttuuriministeriö
lainsäädäntöneuvos
Katri
Valjakka
maa- ja metsätalousministeriö
neuvotteleva virkamies
Lassi
Kauttonen
sosiaali- ja terveysministeriö
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 
Jaostossa ovat kuultavina: 
klo 11.30
verolakimies
Lauri
Luukkonen
Finanssiala ry
johtava veroasiantuntija
Emmiliina
Kujanpää
Keskuskauppakamari
veroasiantuntija
Tuula
Gregory
Suomen Yrittäjät ry
veroasiantuntija
Saara
Hietanen
Finnwatch ry
verojohtaja
Anita
Isomaa
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Jaostoon on saapunut kirjallinen lausunto: 
klo 11.30
Pääomasijoittajat ry
Torstai 22.10.2020 klo 11.00
Liikennejaosto
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 
Jaostossa ovat kuultavina: 
Toiminta, tavoitteet ja resurssit ensi vuoden talousarviossa 
hallintojohtaja
Marko
Viljanen
Ilmatieteen laitos
Kävelyn ja pyöräilyn edistämishanke 
erityisasiantuntija
Virpi
Ansio
Liikenne- ja viestintävirasto
liikenneasiantuntija
Johanna
Vilkuna
Suomen Kuntaliitto
toiminnanjohtaja
Vellu
Taskila
Pyöräliitto
Jaostoon on saapunut kirjallinen lausunto: 
Väylävirasto
Jaostoon on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Perjantai 23.10.2020 klo 8.00
Maatalousjaosto
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 
Jaostossa ovat kuultavina: 
Mom. 30.10.50 Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen 
neuvotteleva virkamies
Markku
Himanen
maa- ja metsätalousministeriö
toimitusjohtaja
Harri
Mäkivuokko
ProAgria Keskusten Liitto ry
toimitusjohtaja
Peter
Österman
ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund
Momentti 30.10.55. 
toimitusjohtaja
Tomi
Alakoski
Suomen 4H-liitto
Tilannekatsaus turvemaiden käyttömahdollisuuksiin tulevaisuudessa sekä maatalouden että metsätalouden osalta 
neuvotteleva virkamies
Jaana
Kaipainen
maa- ja metsätalousministeriö
neuvotteleva virkamies
Marja-Liisa
Tapio-Biström
maa- ja metsätalousministeriö
Jaostoon ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry
Metsäteollisuus ry
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry
Suomen Hevostietokeskus ry
Työtehoseura ry
Paliskuntain yhdistys
Kysymykset ministeri Lepälle PL 30. 
Perjantai 23.10.2020 klo 9.00
Sivistys- ja tiedejaosto
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Kulttuuritoimijoiden tilanne ja toiminnan turvaaminen 
Jaostossa ovat kuultavina: 
Taiteen edistämiskeskus
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
Suomen kansallisooppera ja -baletti
Suomen kirjastoseura ry
Perjantai 23.10.2020 klo 10.15
Verojaosto
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 
Jaostossa ovat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Marja
Niiranen
valtiovarainministeriö
johtava asiantuntija
Soili
Sinisalo
Verohallinto
Keskuskauppakamari
veroasiantuntija
Tuula
Gregory
Suomen Yrittäjät ry
ekonomisti
Janne
Kalluinen
Veronmaksajain Keskusliitto ry
Jaostoon on saapunut kirjallinen lausunto: 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 
Merkitään, että jaosto on kuullut seuraavia asiantuntijoita epävirallisissa etäkokouksissa 13. ja 20.10.2020. 
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Etäkuuleminen 
Jaostossa on kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Marja
Niiranen
valtiovarainministeriö
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Jaostossa ovat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Leo
Parkkonen
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Atro
Andersson
liikenne- ja viestintäministeriö
johtaja
Petri
Murto
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
toimitusjohtaja
Pekka
Rissa
Autoalan Keskusliitto ry
johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija
Päivi
Wood
Keskuskauppakamari
Jaostoon ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
maa- ja metsätalousministeriö
työ- ja elinkeinoministeriö
ympäristöministeriö
Linja-autoliitto
Veronmaksajain Keskusliitto ry
Metsäteollisuus ry
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry
Suomen Yrittäjät ry
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 
Merkitään, että jaosto on kuullut seuraavia asiantuntijoita epävirallisissa etäkokouksissa 13. ja 15.10.2020. 
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Etäkuuleminen 
Jaostossa on kuultavana: 
klo 10.30
lainsäädäntöneuvos
Leo
Parkkonen
valtiovarainministeriö
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Jaostossa ovat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Jenni
Oksanen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Pia
Kivimies
valtiovarainministeriö
tulliylitarkastaja
Juha
Vilkko
Tulli
johtaja
Jussi
Holmalahti
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
varatoimitusjohtaja
Veli-Matti
Aittoniemi
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
toiminnanjohtaja
Susanna
Heikkinen
Suomen Alkoholijuomakauppayhdistys ry
talousjohtaja
Anton
Westermarck
Alko Oy
Altia Oyj
Jaostoon ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sosiaali- ja terveysministeriö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Päivittäistavarakauppa ry
Oy Sinebrychoff Ab
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
Jaostoon ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
Verohallinto
Elintarviketeollisuusliitto ry
Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 
Merkitään, että jaosto on kuullut seuraavia asiantuntijoita epävirallisissa etäkokouksissa 13. ja 15.10.2020. 
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Etäkuuleminen 
Jaostossa ovat kuultavina: 
klo 10.45
neuvotteleva virkamies
Jenni
Oksanen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Pia
Kivimies
valtiovarainministeriö
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 
Jaostossa ovat kuultavina: 
klo 11.00
lainsäädäntöneuvos
Jukka
Vanhanen
valtiovarainministeriö
lainsäädäntöneuvos
Johanna
Korpi
ympäristöministeriö
työ- ja elinkeinoministeriö
ylitarkastaja
Kari
Pilhjerta
Verohallinto
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta
Hallituksen esitys
Jaostossa ovat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Leo
Parkkonen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Veli
Auvinen
valtiovarainministeriö
Merkitään, että jaosto on kuullut seuraavia asiantuntijoita epävirallisessa etäkokouksessa 20.10.2020. 
Perjantai 23.10.2020 klo 10.15
Asunto- ja ympäristöjaosto
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 
Jaostossa ovat kuultavina: 
Luvut 35.01. ja 35.10. momenteittain ja kipupisteet 
ylijohtaja
Leena
Ylä-Mononen
ympäristöministeriö
ympäristöneuvos
Saara
Bäck
ympäristöministeriö
ympäristöneuvos
Aulikki
Alanen
ympäristöministeriö
erityisasiantuntija
Miliza
Malmelin
ympäristöministeriö
ohjelmapäällikkö
Antton
Keto
ympäristöministeriö
talouspäällikkö
Timo
Jaakkola
ympäristöministeriö
Mom. 35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät, ml. suunnitelma korjausvelan kattamisesta 
luontopalvelujohtaja
Timo
Tanninen
Metsähallitus
Jaostoon ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen opiskelija-asunnot SOA ry
Finanssiala ry
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry
valtiovarainministeriö
WWF Suomi
Suomen Metsästäjäliitto
Keskustellaan asuntoasioiden jatkokäsittelystä. 
Käydään alustava valmistava keskustelu asuntoasioista. 
Siirrytään ympäristöasioihin ja hallinnon toimintamenoihin: 
Kysymykset ministeri Mikkoselle PL 35. 
Perjantai 23.10.2020 klo 11.30
Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asia lähetetään verojaostoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta NAB-järjestelyn vakuudeksi sekä Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asia lähetetään verojaostoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asia lähetetään verojaostoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asia lähetetään verojaostoon. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustamisesta (Tulli-ohjelma)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Hyväksytään valiokunnan kannanotto: 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustamisesta)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Hyväksytään valiokunnan kannanotto: 
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
vanhempi ekonomisti
Jarkko
Kivistö
Suomen Pankki
Talouspolitiikan arviointineuvosto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ylijohtaja
Anni
Huhtala
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
ennustepäällikkö
Janne
Huovari
Pellervon taloustutkimus PTT
tutkimusohjaaja
Tero
Kuusi
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
tutkimuskoordinaattori
Ohto
Kanninen
Palkansaajien tutkimuslaitos
Merkitään, että valiokunta on kuullut seuraavia asiantuntijoita epävirallisessa etäkokouksessa 20.10.2020. 
Epävirallinen etäkokous 20.10.2020 klo 9.30
Kunta- ja terveysjaosto
Epävirallinen etäkokous 20.10.2020 klo 10.30, Teams
Verojaosto
Epävirallinen etäkokous 20.10.2020 klo 11.00
Liikennejaosto
Epävirallinen etäkokous 20.10.2020 klo 12.00
Valtiovarainvaliokunta
ProAgrian tapaaminen yhdessä MmV:n kanssa 20.10.2020 klo 15.15, Teams
Maatalousjaosto
Epävirallinen etäkokous 21.10.2020 klo 8.30, Teams
Työ- ja elinkeinojaosto
Epävirallinen etäkokous 21.10.2020 klo 9.00
Hallinto- ja turvallisuusjaosto
Epävirallinen etäkokous 21.10.2020 klo 9.30
Sivistys- ja tiedejaosto
Epävirallinen etäkokous 21.10.2020 klo 10.30
Maatalousjaosto
Epävirallinen etäkokous 21.10.2020 klo 11.45
Asunto- ja ympäristöjaosto
Epävirallinen etäkokous 21.10.2020 klo 12.45
Hallinto- ja turvallisuusjaosto
Epävirallinen etäkokous 22.10.2020 klo 8.30
Hallinto- ja turvallisuusjaosto
Epävirallinen etäkokous 22.10.2020 klo 9.30
Kunta- ja terveysjaosto
Epävirallinen etäkokous 22.10.2020 klo 10.30
Verojaosto
Epävirallinen etäkokous 22.10.2020 klo 11.00
Liikennejaosto
Epävirallinen etäkokous 23.10.2020 klo 8.00
Maatalousjaosto
Epävirallinen etäkokous 23.10.2020 klo 9.00
Sivistys- ja tiedejaosto
Epävirallinen etäkokous 23.10.2020 klo 10.15
Asunto- ja ympäristöjaosto
Viimeksi julkaistu 21.10.2020 15.49