Viikkosuunnitelma
Valtiovarainvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 3/2021
Tiistai 19.1.2021 klo 12.00
Valtiovarainvaliokunta
Ei kokousta
Perjantai 22.1.2021 klo 11.30
Valtiovarainvaliokunta
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Valtioneuvoston selonteko
Etäkuuleminen 
Asiantuntijat: 
johtaja
Mari
Pantsar
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
työelämäprofessori
Vesa
Vihriälä
yliopistonlehtori
Juha
Tervala
Helsingin yliopisto
hallituksen puheenjohtaja
Mika
Anttonen
St1 Nordic Oy
johtaja
Timo
Huhtisaari
St1 Nordic Oy
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
professori
Bengt
Holmström
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Pellervon taloustutkimus PTT
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Etelä-Suomen maakuntien liitot
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Keskuskauppakamari
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Mielenterveyden keskusliitto
Luontopaneeli
Estyneenä poissa on: 
professori
Vesa
Puttonen
Epävirallinen etäkokous 19.1.2021 klo 12.00
Valtiovarainvaliokunta
Epävirallinen etäkokous 22.1.2021 klo 11.30
Valtiovarainvaliokunta
Viimeksi julkaistu 22.1.2021 11.10