Viikkosuunnitelma
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 45/2020
Tiistai 3.11.2020 klo 9.30
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poronhoitolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
toiminnanjohtaja
Matti
Tyhtilä
MTK-Pohjois-Suomi
maaseutuasiamies
Laina
Hekkala
Kuusamon kaupunki
poroisäntä
Heikki
Härmä
Kallioluoman paliskunta
Vanttauksen paliskunta
poroisäntä
Juha
Kujala
Oivangin paliskunta
lainsäädäntöneuvos
Johanna
Wallius
maa- ja metsätalousministeriö
Paliskuntain yhdistys
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
maaseutuyrittäjä
Tuomo
Pulkkanen
Kuusamon kaupunki
erätarkastaja
Jani
Suua
Metsähallitus
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
vanhempi rajavartija
Mikko
Pesämaa
Rajavartiolaitos
Keskiviikko 4.11.2020 klo 9.30
Toimenpidealoite lemmikkieläinten terveydelle haitalliseen jalostukseen puuttumisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa
Valiokunnan oma asia
Valiokunnassa on kuultavana: 
maatalousneuvos
Kari
Valonen
maa- ja metsätalousministeriö
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijaa etäkuulemisessa 23.10.2020. 
Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla
Kansalaisaloite
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
tutkimusprofessori
Jari
Hynynen
Luonnonvarakeskus
metsäasiantuntija
Anu
Islander
Metsäteollisuus ry
kehittämispäällikkö
Timo
Makkonen
Koneyrittäjien liitto ry
professori
Heli
Peltola
Itä-Suomen yliopisto
professori
Jaana
Bäck
Luontopaneeli
johtaja
Petri
Ahlroth
Suomen ympäristökeskus
toimitusjohtaja
Jussi
Kumpula
Metsähallitus Metsätalous Oy
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
työ- ja elinkeinoministeriö
Suomen metsäkeskus
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 23.10.2020. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta
Hallituksen esitys
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Ruokavirasto
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vapo Oy
Suomen Turvetuottajat ry
tutkija
Paavo
Ojanen
Helsingin yliopisto
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Torstai 5.11.2020 klo 9.30
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Käydään yleiskeskustelu. 
Perjantai 6.11.2020 klo 9.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden tietojenluovutussäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Ruokavirasto
Hallituksen esitys eduskunnalle eläintautilaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Kajsa
Hakulin
maa- ja metsätalousministeriö
lainsäädäntöneuvos
Johanna
Wallius
maa- ja metsätalousministeriö
yksikönjohtaja
Sirpa
Kiviruusu
Ruokavirasto
Tulli
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Suomen Eläinlääkäriliitto ry
Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
valtiovarainministeriö
sisäministeriö
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Suomen riistakeskus
Eläinten terveys ETT ry
Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa
Valiokunnan oma asia
Valiokunnassa on kuultavana: 
maa- ja metsätalousministeriö
Epävirallinen etäkokous 3.11.2020 klo 9.30
Epävirallinen etäkokous 6.11.2020 klo 9.00
Viimeksi julkaistu 23.10.2020 11.37