Viikkosuunnitelma
Talousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 16/2020
Tiistai 14.4.2020 klo 12.15
Ei kokousta
Keskiviikko 15.4.2020 klo 11.00
Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämistä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
oikeusministeriö
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
liikenne- ja viestintäministeriö
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen, Bulgarian, Kroatian, Latvian, Liettuan, Puolan, Romanian, Slovakian, Slovenian, Tshekin tasavallan, Unkarin ja Viron kanssa tekemien kahdenvälisten investointisuojasopimusten irtisanomisesta (Suomen muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa tekemien investointisuojasopimusten irtisanominen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnassa on kuultavana: 
kaupallinen neuvos
Maria
Pohjanpalo
ulkoministeriö
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnassa on kuultavana: 
erityisasiantuntija
Eliisa
Hujala
työ- ja elinkeinoministeriö
Torstai 16.4.2020 klo 12.00
Kokousvaraus
Perjantai 17.4.2020 klo 11.00
Kokousvaraus
Viimeksi julkaistu 6.4.2020 17:42