Viikkosuunnitelma
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 39/2020
Tiistai 22.9.2020 klo 12.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
yksikön johtaja, viestintäneuvos
Sini
Wirén
liikenne- ja viestintäministeriö
erityisasiantuntija
Mari
Starck
liikenne- ja viestintäministeriö
erityisasiantuntija
Elisa
Vornanen
liikenne- ja viestintäministeriö
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Liikenne- ja viestintävirasto
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta täytäntöönpanoasetukseksi ajonaikaisten kulutustietojen keräämisestä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Eleonoora
Eilittä
liikenne- ja viestintäministeriö
ylitarkastaja
Pinja
Oksanen
liikenne- ja viestintäministeriö
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi miehittämättömän ilmailun U-space-sääntelystä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnassa on kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Mira
Karppanen
liikenne- ja viestintäministeriö
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
johtaja
Ismo
Silvo
Yleisradio
Senior Advisor
Markku
Lamminluoto
DNA Oy
lakimies
Rami
Peltosaari
Elisa Oyj
turvallisuusjohtaja
Jaakko
Wallenius
Elisa Oyj
Senior Advisor
Tapio
Haapanen
Telia Finland Oyj
Keskiviikko 23.9.2020 klo 11.15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
johtaja, Laki ja Regulaatio
Sanna
Tuominen
Digita Oy
viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Marcus
Wiklund
Sanoma Media Finland Oy
johtava asiantuntija
Johanna
Halkola
Medialiitto ry
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Torstai 24.9.2020 klo 12.00
Hallituksen vuosikertomus 2019
Kertomus
Valiokunnassa on kuultavana: 
ylijohtaja, osastopäällikkö
Juhapekka
Ristola
liikenne- ja viestintäministeriö
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijaa etäkuulemisissa 17.9.2020. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteiden asettamisesta kestäville rautatiemarkkinoille Covid-19-tartuntatautitilanteessa
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnassa on kuultavana: 
liikenneneuvos
Risto
Saari
liikenne- ja viestintäministeriö
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijaa etäkuulemisessa 10.9.2020. 
Hyväksytään kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta täytäntöönpanoasetukseksi ajonaikaisten kulutustietojen keräämisestä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi miehittämättömän ilmailun U-space-sääntelystä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston selvitys: Tulevat digitaalisia palveluja koskevat komission lainsäädäntöehdotukset
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
liikenneneuvos
Kimmo
Kiiski
liikenne- ja viestintäministeriö
ylitarkastaja
Inna
Kulla
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
lakimies
Kai
Massa
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
liiketoimintajohtaja
Rami
Korhonen
Lapin Matkailuelinkeinon liitto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Lapin Matkailuelinkeinon liitto
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisissa 10.9.2020 ja 17.9.2020. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
toimitusjohtaja
Jarmo
Matilainen
Finnet-liitto ry
lakiasioiden päällikkö
Marko
Lahtinen
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
johtaja
Sauli
Pahlman
Liikenne- ja viestintävirasto
päällikkö
Mari
Österberg
Liikenne- ja viestintävirasto
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
DIGITALEUROPE
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisissa 11.9.2020 ja 15.9.2020. 
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan, ulkoasiainvaliokuntaan ja sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta
Hallituksen esitys
 
Perjantai 25.9.2020 klo 11.15
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa on kuultavana: 
liikenneneuvos
Risto
Saari
liikenne- ja viestintäministeriö
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
lakimies
Miina
Ojajärvi
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
apulaisjohtaja
Saara
Salomaa
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
erityisasiantuntija
Leena
Karjalainen
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
pääsihteeri
Merja
Heikkonen
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta
Epävirallinen etäkokous 22.9.2020 klo 12.00
Epävirallinen etäkokous 23.9.2020 klo 11.15
Epävirallinen etäkokous 25.9.2020 klo 11.15
Viimeksi julkaistu 21.9.2020 14.07