Sisällysluettelo

ViikkosuunnitelmaTalousvaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 20/2021

Tiistai 18.5.2021 klo 12.15 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • toimialajohtaja Petri Kouvo Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
 • toimitusjohtaja Henri Pesonen Delete Group Oy
 • yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen Lassila & Tikanoja Oyj
 • lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjät ry

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • johtava tutkija Janne Tukiainen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
 • RL-Palvelut Oy

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • professori Niku Määttänen Helsinki Graduate School of Economics

Kutsuttuna poissa on: 

 • selvityshenkilö Reijo Karhinen 

Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 12.5.2021: 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 48/2021 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 6/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 79/2021 vp

Käydään valmistava keskustelu. 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • työ- ja elinkeinoministeriö

Todetaan, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 14.5.2021. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energian alkuperätakuista

Hallituksen esitysHE 87/2021 vp

Ennakkokäsittely. 

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Pyydetään kuultavaksi: työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto, Fingrid Oyj, Gasgrid Oy, Energiateollisuus, Bioenergia, Suomen Biokierto ja Biokaasu, Suomen kaasuyhdistys, Lähienergialiitto, Paikallisvoima, Suomen tuulivoimayhdistys, Helen, Suomen sähkönkäyttäjät, Suomen luonnonsuojeluliitto, Ilmastopaneeli, VTT. Pyydetään kirjallista lausuntoa: ympäristöministeriö, oikeusministeriö, KKV, Tietosuojavaltuutettu, Omakotiliitto, Kuluttajaliitto, Kuntaliitto. 

Todetaan 14.5.2021 epävirallisessa etäkokouksessa tehdyt toimet: 

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2021 vp

Ennakkokäsittely. 

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Pyydetään kuultavaksi: valtiovarainministeriö, Suomen Pankki, Palkansaajien tutkimuslaitos, ETLA, Business Finland Oy, BIOS-tutkimusyksikkö, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, professori Otto Toivanen, professori Roope Uusitalo, professori Antti Ripatti, tutkimusjohtaja Niku Määttänen, työelämäprofessori Vesa Vihriälä Pyydetään kirjallista lausuntoa: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Suomen Yrittäjät ry EK. 

Todetaan 14.5.2021 epävirallisessa etäkokouksessa tehdyt toimet: 

Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus toimintaohjeista näytön antamiseksi metsäbiomassan kestävyyskriteerien täyttymisestä

Valtioneuvoston E-selvitysE 53/2021 vp

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Pyydetään kuultavaksi: työ- ja elinkeinoministeriö, Metsäteollisuus, Energiateollisuus, Bieoenergia, MTK, VTT, Suomen luonnonsuojeluliitto, Ilmastopaneeli. Pyydetään kirjallista lausuntoa: ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö. 

Todetaan 14.5.2021 epävirallisessa etäkokouksessa tehdyt toimet: 

Valtioneuvoston selvitys: Pankkiunionin syventäminen ja pankkien kriisinhallinta- ja talletussuojalainsäädännön kehittäminenValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto toimenpiteistä järjestämättömien lainojen vähentämiseksi EU:ssa

Valtioneuvoston E-selvitysE 34/2021 vp
Valtioneuvoston E-selvitysE 10/2021 vp

Käsittelyn pohjana on 7.5.2021 jaettu lausuntoluonnos. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 47/2021 vp

Todetaan, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 14.5.2021. 

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • Keski-Suomen liitto

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Epävirallinen etäkokous ti 18.5.2021 klo 13.15 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028

Hallituksen esitysHE 46/2021 vp

Käydään valmistava keskustelu. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2021 vp

Käydään valmistava keskustelu. 

Keskiviikko 19.5.2021 klo 11.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 79/2021 vp

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Torstai 20.5.2021 klo 12.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028

Hallituksen esitysHE 46/2021 vp

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 210/2020 vp

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Epävirallinen etäkokous pe 21.5.2021 klo 11.00 

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • valtiovarainministeriö
 • johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja Suomen Pankki
 • Palkansaajien tutkimuslaitos
 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • Business Finland Oy
 • BIOS-tutkimusyksikkö
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
 • professori Otto Toivanen 
 • professori Roope Uusitalo 
 • professori Antti Ripatti 
 • professori Niku Määttänen Helsinki Graduate School of Economics
 • työelämäprofessori Vesa Vihriälä 
 • professori (emeritus) Matti Viren 
 
Viimeksi julkaistu 14.5.2021 15.22