Sisällysluettelo

ViikkosuunnitelmaSosiaali- ja terveysvaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 19/2021

Epävirallinen etäkokous ti 11.5.2021 klo 10.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 72/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • erityisasiantuntija Joni Rehunen sosiaali- ja terveysministeriö
 • toiminnanjohtaja Aki Villman Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta ja tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 73/2021 vp

Asiantuntijat: 

klo 10.20
 • hallitusneuvos Liisa Katajamäki sosiaali- ja terveysministeriö
 • lakimies Mirka-Tuulia Kuoksa sosiaali- ja terveysministeriö
 • ylilääkäri Paula Tiittala sosiaali- ja terveysministeriö
 • hallitusneuvos Ismo Tuominen sosiaali- ja terveysministeriö
 • ylilääkäri Otto Helve Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • ylitarkastaja Oona Mölsä Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 • toimitusjohtaja Timo Lappi Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
 • yhteiskuntasuhteiden vastaava Mikko Laakkonen Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
 • asiantuntija Karoliina Katila Suomen Yrittäjät ry
 • johtaja Maria Sahlstedt Tapahtumateollisuus ry
 • toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry

Käydään epävirallista valmistavaa keskustelua. 

Keskiviikko 12.5.2021 klo 9.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja vakuutuskassoja koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 28/2021 vp

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 14/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuen

Hallituksen esitysHE 56/2021 vp

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • korkein hallinto-oikeus

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta ja tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 73/2021 vp

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • VR-Yhtymä Oy
 • Lasten Päivän Säätiö sr

Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 11.5.2021: 

Asiantuntijat: 

 • hallitusneuvos Liisa Katajamäki sosiaali- ja terveysministeriö
 • lakimies Mirka-Tuulia Kuoksa sosiaali- ja terveysministeriö
 • ylilääkäri Paula Tiittala sosiaali- ja terveysministeriö
 • hallitusneuvos Ismo Tuominen sosiaali- ja terveysministeriö
 • ylilääkäri Otto Helve Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • ylitarkastaja Oona Mölsä Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 • toimitusjohtaja Timo Lappi Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
 • yhteiskuntasuhteiden vastaava Mikko Laakkonen Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
 • asiantuntija Karoliina Katila Suomen Yrittäjät ry
 • johtaja Maria Sahlstedt Tapahtumateollisuus ry
 • toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 212/2020 vp

Esitellään mietintöluonnos. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 72/2021 vp

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 67/2021 vp

Käydään valmistava keskustelu. 

Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Hallituksen esitysHE 241/2020 vp

Välivastine 

Asiantuntijat: 

 • lakimies Suvi Velic sosiaali- ja terveysministeriö
 • hallitusneuvos Auli Valli-Lintu sosiaali- ja terveysministeriö
 • lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä sosiaali- ja terveysministeriö
 • finanssineuvos Markku Nissinen valtiovarainministeriö
 • neuvotteleva virkamies Matti Sillanmäki valtiovarainministeriö
 • neuvotteleva virkamies Timo Annala valtiovarainministeriö
 • neuvotteleva virkamies Antti Väisänen valtiovarainministeriö
 • neuvotteleva virkamies Ilari Ahola valtiovarainministeriö
 • neuvotteleva virkamies Noora Heinonen valtiovarainministeriö
 • hallitusneuvos Ilpo Helismaa sisäministeriö
 • erityisasiantuntija Jaana Määttälä sisäministeriö

Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 6.5.2021: 

Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 7.5.2021: 

Välivastine 

Asiantuntijat: 

 • hallitusneuvos Auli Valli-Lintu sosiaali- ja terveysministeriö
 • hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki sosiaali- ja terveysministeriö
 • lakimies Suvi Velic sosiaali- ja terveysministeriö
 • erityisasiantuntija Mikko Huovila sosiaali- ja terveysministeriö
 • finanssineuvos Ville-Veikko Ahonen valtiovarainministeriö

Keskustellaan asian jatkokäsittelystä. 

Epävirallinen etäkokous pe 14.5.2021 klo 9.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 67/2021 vp

Vastine 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 66/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • neuvotteleva virkamies Hanna Tossavainen sosiaali- ja terveysministeriö
 • oikeusministeriö
 • valtiovarainministeriö
 • Eläketurvakeskus
 • erikoissuunnittelija Raija-Liisa Foudila Kansaneläkelaitos

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Suomen Yrittäjät ry
 
Viimeksi julkaistu 7.5.2021 15.07