Viimeksi julkaistu 22.10.2021 15.24

ViikkosuunnitelmaSosiaali- ja terveysvaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 43/2021

Tiistai 26.10.2021 klo 10.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 202/2021 vp

Ennakkokäsittely 

Asiantuntijat: 

 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • toiminnanjohtaja Aki Villman Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
 • juristi Antti Ristimäki Kansaneläkelaitos

Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 167/2021 vp

Asiantuntijat: 

klo 10.15
 • erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 • toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski Työttömien Keskusjärjestö ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Akava ry
 • koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija  Mikko Laakkonen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Suomen Yrittäjät ry

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

klo 10.15
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Keskiviikko 27.10.2021 klo 9.30 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 171/2021 vp

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 135/2021 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 202/2021 vp

Käydään valmistava keskustelu. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 152/2021 vp

Käydään valmistava keskustelu. 

Torstai 28.10.2021 klo 10.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 202/2021 vp

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 152/2021 vp

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 140/2021 vp

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 167/2021 vp

Käydään valmistava keskustelu. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 141/2021 vp

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 

Perjantai 29.10.2021 klo 9.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 129/2021 vp

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 170/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • neuvotteleva virkamies Tiina Muinonen sosiaali- ja terveysministeriö
 • neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala sosiaali- ja terveysministeriö
 • suunnittelija Julia Rosberg sosiaali- ja terveysministeriö
 • opetusneuvos Sanna Hirsivaara opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 • kehittämispäällikkö Laura Yliruka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 107/2021 vp

Vastine 

Asiantuntijat: 

klo 10.00
 • hallitussihteeri Tuija Metsävainio sosiaali- ja terveysministeriö
 • neuvotteleva virkamies Ulla Närhi sosiaali- ja terveysministeriö