Viikkosuunnitelma
Valtiovarainvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 16/2021
Tiistai 20.4.2021 klo 11.30
Valtiovarainvaliokunta
Euroryhmän sekä laajennetun euroryhmän videokokoukset ja valtiovarainministerien (ECOFIN) epävirallinen videokokous 16.4.2021
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 13.4.2021: 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
finanssineuvos
Martti
Salmi
valtiovarainministeriö
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto finanssipolitiikan koordinaatiosta vuosi covid-19-pandemian käynnistymisen jälkeen
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnassa oli kuultavana: 
finanssineuvos, yksikön päällikkö
Marketta
Henriksson
valtiovarainministeriö
Todettiin, että valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä epävirallisessa etäkokouksessa 13.4.2021. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 13.4.2021: 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Jussi
Lindgren
valtioneuvoston kanslia
alivaltiosihteeri
Leena
Mörttinen
valtiovarainministeriö
Todettiin, että valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä epävirallisessa etäkokouksessa 13.4.2021. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 13.4.2021: 
Päätettiin kutsua valiokuntaan kuultaviksi valtiovarainministeriö, Suomen Pankki, Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto ja Finanssiala ry. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 2 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2021 (lisäbudjetti nro 2/2021; Euroopan unioni)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
erityisasiantuntija
Johanna
Makkonen
valtiovarainministeriö
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 13.4.2021. 
Todettiin, että valiokunta merkitsi tiedoksi koosteen pykälämuutosehdotuksista epävirallisessa etäkokouksessa 16.4.2021. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
Todettiin, että valiokunta keskusteli valtiovarainvaliokunnan lausunnon teemoista ja rakenteesta epävirallisessa etäkokouksessa 16.4.2021. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraava kirjallinen asiantuntijalausunto on saapunut epäviralliseen etäkokoukseen 16.4.2021: 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 
Epävirallinen etäkokous ke 21.4.2021 klo 10.15
Verojaosto
Keskiviikko 21.4.2021 klo 14.00
Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Jatketaan valmistavaa keskustelua. 
Epävirallinen etäkokous pe 23.4.2021 klo 10.15
Verojaosto
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Epävirallinen etäkokous pe 23.4.2021 klo 11.30
Valtiovarainvaliokunta
Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta
Valtioneuvoston selonteko
Etäkuuleminen 
Asiantuntijat: 
Euroalueen riskikeskittymät, EKP:n rooli riskien hallinnassa ja toimenpiteet riskien vähentämiseksi. Rahaliiton makrokehitys ja velkakirjamarkkinoiden tilanne. 
osastopäällikkö, ylijohtaja
Pauli
Kariniemi
valtiovarainministeriö
johtokunnan neuvonantaja
Lauri
Kajanoja
Suomen Pankki
toimitusjohtaja
Risto
Murto
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Estyneenä poissa on: 
Finanssiala ry
Viimeksi julkaistu 21.4.2021 14.14