Viimeksi julkaistu 22.10.2021 15.12

ViikkosuunnitelmaHallintovaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 43/2021

Tiistai 26.10.2021 klo 12.15 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 162/2021 vp

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

 • lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola sisäministeriö
 • erityisasiantuntija Mari Helenius sisäministeriö
 • neuvotteleva virkamies Paula Karjalainen työ- ja elinkeinoministeriö
 • tulosalueen johtaja Kimmo Lehto Maahanmuuttovirasto
 • maahanmuuttopäällikkö Jaana Suokonautio Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Suomen Kuntaliitto
 • Suomen Punainen Risti

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • valtiovarainministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • oikeusministeriö
 • Poliisihallitus
 • Oikeuskanslerinvirasto
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2021 vp

Täydentävä vastine 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • sisäministeriö

Keskiviikko 27.10.2021 klo 11.15 

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2021 vp

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

 • johtaja Taito Vainio Hätäkeskuslaitos
 • päällikkö Vesa Seppä Keravan hätäkeskus
 • pelastuskomentaja Jani Pitkänen Helsingin kaupungin pelastuslaitos
 • Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Vaasan hätäkeskus
 • Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
 • Pohjois-Savon pelastuslaitos
 • Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
 • Suomen palopäällystöliitto ry
 • Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta

Hallituksen esitysHE 134/2021 vp

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

klo 12.00
 • poliisijohtaja Hannele Taavila sisäministeriö
 • hallitusneuvos Ismo Mäenpää valtiovarainministeriö
 • apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman Tietosuojavaltuutetun toimisto

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

klo 12.00
 • ulkoministeriö
 • oikeusministeriö
 • Oikeusrekisterikeskus
 • Maahanmuuttovirasto

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi ja direktiiviksi EU:n rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan toimintasuunnitelman toteuttamiseksi (rahanpesun vastainen lainsäädäntöpaketti)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 42/2021 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2021 vp

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Valtioneuvoston puolustusselonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 8/2021 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Torstai 28.10.2021 klo 12.15 

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2021 vp

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

 • Huoltovarmuuskeskus
 • varautumisen ja turvallisuuden asiantuntija Ari Korhonen Suomen Kuntaliitto

Lähikuuleminen 

 • päällikkö, poliisineuvos Antti Pelttari suojelupoliisiklo 13.00

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

Valtioneuvoston puolustusselonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 8/2021 vp

Jatketaan yleiskeskustelua. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2021 vp

Jatketaan yleiskeskustelua. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Perjantai 29.10.2021 klo 11.15 

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2021 vp

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

 • kehittämispäällikkö Martta October Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Suomen Punainen Risti
 • toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg Rikosuhripäivystys
 • kriminaaliasiamies Marjatta Kaurala Kriminaalihuollon tukisäätiö

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Verohallinto
 • Ensi- ja turvakotien liitto
 • Suomen Asianajajaliitto
 • Etelä-Karjalan ankkuritiimi
 • Ahvenanmaan maakunnan hallitus
 • Svenska Finlands folkting

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta

Hallituksen esitysHE 134/2021 vp

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

klo 12.15
 • Poliisihallitus
 • keskusrikospoliisi
 • Tulli

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

klo 12.15
 • suojelupoliisi