Sisällysluettelo

ViikkosuunnitelmaMaa- ja metsätalousvaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 20/2021

Epävirallinen etäkokous ti 18.5.2021 klo 9.30 Peruutettu epävirallinen etäkokous

Tiistai 18.5.2021 klo 9.30 

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevasta toimintasuunnitelmasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 55/2021 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksistaValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäsäännöt)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 73/2018 vp
Valtioneuvoston U-kirjelmäU 12/2019 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 30/2020 vp - U 73/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • maatalousneuvos Kari Valonen maa- ja metsätalousministeriö
 • neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori maa- ja metsätalousministeriö
 • erityisasiantuntija Sanna-Helena Fallenius maa- ja metsätalousministeriö
 • maatalousjohtaja Johan Åberg Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • toiminnanjohtaja Jonas Laxåback Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
 • tutkimusprofessori Jyrki Niemi Luonnonvarakeskus
 • suojelupäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • ympäristöministeriö
 • Elintarviketeollisuusliitto ry

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 14.5.2021: 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 47/2021 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava hallintovaliokunnalle. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 

Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus toimintaohjeista näytön antamiseksi metsäbiomassan kestävyyskriteerien täyttymisestä

Valtioneuvoston E-selvitysE 53/2021 vp

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

klo 10.15
 • erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg työ- ja elinkeinoministeriö
 • erityisasiantuntija Harri Haavisto työ- ja elinkeinoministeriö
 • neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola maa- ja metsätalousministeriö
 • erityisasiantuntija Ville Laasonen ympäristöministeriö
 • kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö Tuomas Nirkkonen Metsäteollisuus ry
 • energia-asiantuntija Anssi Kainulainen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • tutkimuspäällikkö Matleena Kniivilä Luonnonvarakeskus
 • tutkija Antti Mutanen Luonnonvarakeskus
 • suojeluasiantuntija Liisa Toopakka Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Epävirallinen etäkokous ke 19.5.2021 klo 9.30 

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Valtioneuvoston selontekoVNS 7/2020 vp

Asiantuntijat: 

 • eurooppa- ja omistajaohjausministeri  Tytti Tuppurainen valtioneuvoston kanslia
 • EU-erityisasiantuntija Johanna Kentala-Lehtonen valtioneuvoston kanslia
 • EU-asioiden erityisavustaja Pilvi-Elina Kupias valtioneuvoston kanslia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 25/2021 vp

Asiantuntijat: 

klo 10.00
 • Suomen Lammasyhdistys ry
 • erityisasiantuntija Kirsti Huovinen maa- ja metsätalousministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Erkki Arnkil maa- ja metsätalousministeriö

Torstai 20.5.2021 klo 9.30 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 47/2021 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksistaValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäsäännöt)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 73/2018 vp
Valtioneuvoston U-kirjelmäU 12/2019 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Epävirallinen etäkokous pe 21.5.2021 klo 9.00 

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevasta toimintasuunnitelmasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 55/2021 vp

Asiantuntija: 

 • maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa

Valiokunnan oma asiaO 2/2021 vp

Asiantuntija: 

 • maa- ja metsätalousministeriö
 
Viimeksi julkaistu 18.5.2021 13.46