Viimeksi julkaistu 2.2.2022 9.51

ViikkosuunnitelmaUlkoasiainvaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 5/2022

Torstai 3.2.2022 klo 12.00 

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan parlamentin, neuvoston ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan välinen sopimus Euroopan parlamentin pääsystä neuvoston ja Euroopan ulkosuhdehallinnon hallussa oleviin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla

Valtioneuvoston E-selvitysE 126/2021 vp

Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Päätetään asian käsittelystä. 

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission ja korkean edustajan tiedonannosta, joka koskee EU:n arktista politiikkaa

Valtioneuvoston E-selvitysE 127/2021 vp

Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Päätetään asian käsittelystä. 

Valtioneuvoston selvitys: Valtion tukemaan EU:n ulkorajoilla tapahtuvaan muuttoliikkeen välineellistämiseen vastaaminen

Valtioneuvoston E-selvitysE 130/2021 vp

Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Päätetään asian käsittelystä. 

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisesta avusta Moldovan tasavallalle

Valtioneuvoston E-selvitysE 134/2021 vp

Ennakkokäsittely 

Kijrallinen menettely 20.1.2022. Merkitään valiokunnalle jaetuksi. 

Päätetään asian käsittelystä. 

EU:n epävirallinen puolustusministerikokous 12. - 13.1.2022

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 120/2021 vp

Valmistelu 

Kirjallinen menettely 11.1.2022. Merkitään tavoitemuistio valiokunnalle jaetuksi. 

Valtioneuvoston selvitys:Edustustoverkon kehittäminen 2022

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 1/2022 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 

Kirjallinen menettely 28.1.2022. Merkitään valiokunnalle jaetuksi. 

Päätetään asian käsittelystä. 

Valtioneuvoston selvitys Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaaviin tekoihin liittyvistä rajoittavista toimenpiteistä

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 5/2014 vp

Jatkokirjelmä UTPJ 25/2021 vp - UTP 5/2014 vp on saapunut eduskuntaan. 

Kirjallinen menettely 13.12.2021. Merkitään valiokunnalle jaetuksi. 

Jatkokirjelmä UTPJ 1/2022 vp - UTP 5/2014 vp on saapunut eduskuntaan. 

Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta on tehty neuvoston päätös. 

Päätetään asian käsittelystä. 

Valtioneuvoston selvitys: Valiokunnan informointi ulkoministeriön toimialaan kuuluvasta asiasta

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 23/2021 vp

Jatkokirjelmä UTPJ 26/2021 vp - UTP 23/2021 vp on saapunut eduskuntaan. 

Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion käsittelyssä. 

Kirjallinen menettely 10.12.2021. Merkitään valiokunnalle jaetuksi. 

Valtioneuvoston selvitys: EU:n Maliin kohdistamat rajoittavat toimenpiteet

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 38/2021 vp

Jatkokirjelmä UTPJ 27/2021 vp - UTP 38/2021 vp on saapunut eduskuntaan. 

Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta on tehty neuvoston päätös. 

Päätetään asian käsittelystä. 

Valtioneuvoston selvitys: Eräitä tavanomaisia aseita koskevan yleissopimuksen tarkastelukonferenssi 13.-17.12.2021

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 39/2021 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Kirjallinen menettely 8.12.2021. Merkitään valiokunnalle jaetuksi. 

Päätetään asian käsittelystä. 

Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan; syksyn 2021 kriisinhallintakatsaus

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 43/2021 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Päätetään asian käsittelystä. 

Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 10/2021 vp

Ennakkokäsittely 

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 

Ukraina – ajankohtaiskatsaus

Valiokunnan oma asiaO 46/2021 vp

Asiantuntija: 

  • suurlähettiläs, erityisedustaja  Mikko Kinnunen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö, ETYJ

Valtioneuvoston selvitys: Katsaus Naton ajankohtaisiin kysymyksiin ja Suomen Nato-kumppanuuteen

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 41/2021 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion käsittelyssä. 

Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten puolustusvaliokuntaan. 

Asiantuntijat: 

klo 12.45
  • apulaisosastopäällikkö Tanja Jääskeläinen ulkoministeriö
  • yksikön johtaja Otto Saxén puolustusministeriö

Perjantai 4.2.2022 klo 11.00 

Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 10/2021 vp

Asiantuntijat: 

  • ulkoministeri Pekka Haavisto ulkoministeriö
  • ulkoasiainneuvos Rauno Merisaari ulkoministeriöklo 11.30
  • Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio Ihmisoikeuskeskusklo 11.30