Viikkosuunnitelma
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 16/2021
Tiistai 20.4.2021 klo 12.15
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 
Asiantuntijat: 
kehittämispäällikkö
Erja
Lindberg
Suomen Kuntaliitto
projektikoordinaattori
Jari
Lindström
Suomen Kuntaliitto
palvelupäällikkö, TYP-johtaja
Tommi
Eskonen
Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut
maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö
Ilkka
Haahtela
Helsingin kaupunki
työllisyyspäällikkö
Sanna
Mäensivu
Rovaniemen kaupunki
apulaisoikeusasiamies
Pasi
Pölönen
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
kehittämisen asiantuntija
Sanja
Mursu
KT Kuntatyönantajat
professori
Olli
Mäenpää
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
vakuutusoikeus
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Akava ry
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Suomen Yrittäjät ry
Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry
Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ry
Työttömien Keskusjärjestö ry
Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
dosentti, tenure track -professori
Anu
Mutanen
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
STTK ry
Paltamon kunta
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 16.4.2021: 
Asiantuntijat: 
hallitusneuvos
Marjaana
Maisonlahti
sosiaali- ja terveysministeriö
kehittämisasiantuntija
Päivi
Salovaara
KEHA-keskus
juristi
Antti
Ristimäki
Kansaneläkelaitos
toiminnanjohtaja
Aki
Villman
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
johtava asiantuntija
Timo
Aulanko
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
juristi, johdon tuki
Tuomas
Kallio
Uudenmaan TE-toimisto
palvelupäällikkö
Emmi
Lahti
Keski-Suomen TE-toimisto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
opetus- ja kulttuuriministeriö
Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta
Valtioneuvoston selonteko
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta
Keskiviikko 21.4.2021 klo 11.30
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Esitellään lausuntoluonnos. 
Torstai 22.4.2021 klo 12.15
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Perjantai 23.4.2021 klo 11.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Käydään valmistava keskustelu. 
Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta
Valtioneuvoston selonteko
Käydään valmistava keskustelu. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 
Asiantuntijat: 
erityisasiantuntija
Tapani
Aaltela
sosiaali- ja terveysministeriö
lainsäädäntöneuvos
Heini
Färkkilä
oikeusministeriö
lakimies
Jussi
Hyrkäs
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto
johtaja
Janne
Marttinen
Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä
Viimeksi julkaistu 19.4.2021 12.49